ÚLTIMA PLAÇA!!!

 

COMENCEM AQUEST DIMECRES 15 DE FEBRER

Adreçat a persones en situació d’atur principalment, que estiguin inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya en la data d’inici de curs.

Vols aprendre a fer una web?

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

 

CURS DE CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ

DE PÀGINES WEB

 

100% subvencionat

 

Durada del curs: 580h

---

OBJECTIU GENERAL
Amb aquest curs aprendràs a crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'ús facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.
 

Ocupacions i llocs de treball: Desenvolupador/a i manteniment de pàgines web.

Entorn professional: Desenvolupar la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altre, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d'una infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet a l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica.
 

Sectors productius: S'ubica sobretot al sector serveis i, principalment, als tipus d'empresa següents: Empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, de disseny i de creació d'aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet; i empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la gestió.

---

CONTINGUT DEL CURS

1. Construcció de pàgines web

· Els llenguatges de marques
· Imatges i elements multimèdia
· Tècniques d'accessibilitat i usabilitat
· Eines d'edició web
· Fulles d'estil
· Disseny, ubicació i optimització de continguts
· Formularis
· Plantilles

2. Integració de components software en pàgines web

· Metodologia de programació
· Llenguatge de guió
· Elements bàsics del llenguatge
· Desenvolupament de scripts
· Gestió d'objectes del llenguatge de guió
· Esdeveniments del llenguatge de guió
· Anàlisi de scripts
· Validació de dades
· Efectes especials
· Proves i verificació a pàgines web

3. Publicació de pàgines web

· Característiques de seguretat a la publicació de pàgines web
· Eines de transferència d'arxius
· Publicació de pàgines web
· Difusió a internet
· Creació de pàgines
· Integració i comunicació al centre de treball

5. Mòdul de pràctiques professionals no laborables

---

Inici: 15 de febrer de 2017

Final: 30 de juny de 2017

Horari: De dilluns a divendres de 15h a 20,30h

Hores totals del curs: 580h

Lloc d'impartició del curs: Escola Antoni Algueró, Parlament Català 1-3 de Sant Just Desvern

---
---

CURS 100% SUBVENCIONAT PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

I EL FONS SOCIAL EUROPEU

---
---

Parlament Català 1-3, 08960 SANT JUST DESVERN - TEL. 93 473 89 84 

info@escolaalguero.com  - www.escolaalguero.com

---