---

ALUMNES EN PRÀCTIQUES

PER A LES EMPRESES

GRAU MITJÀ EN PREIMPRESSIÓ DIGITAL

350 hores de pràctiques

---

Benvolguts/des,

Els alumnes de l'Escola Antoni Algueró del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Preimpressió Digital, entren en la fase de realitzar les seves pràctiques d'empresa. Són convenis, sense cap tipus de cost per a l'empresa, amb l'objectiu de que els alumnes coneguin de primera mà com funciona les empreses del sector al qual volen arribar.

També és una manera que tingueu el coneixement de futurs perfils professionals en cas de necessitat. Aquests convenis tenen un pla d'activitat associat molt flexible i facilitador per organitzar les tasques.

---

TASQUES QUE PODEN REALITZAR EL ALUMNES DE CFGM DE PREIMPRESSIÓ DIGITAL A LA VOSTRA EMPRESA

CtP i imposició electrònica des de la creació de la forma impressora dominant tot el pack Adobe (Photoshop - Illustrator - Indesign - Acrobat).

Realització del tractament de textos.

- Digitalització d'originals de text.

- Realització de la correcció dels arxius de text.

- Creació de la composició tenint en compte les necessitats tècniques i la finalitat del text.

Captura i/o digitalització i tractament digital d'imatges.

- Digitalització dels originals segons les especificacions tècniques i retoc, i de la correcció de color a les imatges.

- Creació d'imatges vectorials.

- Elaboració de fotomuntatges.

Realització de la compaginació de pàgines.

- Creació de pàgines maqueta i fulls d'estil.

- Compaginació de textos, imatges i il·lustracions.

- Obtenció de les proves i realització de les correccions necessàries.

Referents a la realització de publicacions electròniques.

- Realització de l'assemblat dels elements multimèdia.

- Creació i aplicació dels enllaços de pàgina.

- Realització de publicacions electròniques.

Referents a la imposició i obtenció digital de la forma impressora.

- Realització de la imposició digital.

- Execució de l'enviament de la imposició mitjançant el flux digital al CTP.

- Realització del processament i acabat de la forma impressora.

Realització del tiratge en impressió digital.

- Preparació i alimentació del dispositiu d'impressió amb les matèries primeres necessàries.

- Verificació dels fitxers, configuració del dispositiu i realització del tiratge.

---

INICI DE LES PRÀCTIQUES

Febrer de 2020 - 4 hores de tardes

A partir del mes de maig podran realitzar 8 hores diàries

---

ESTIC INTERESSAT EN INCORPORAR ALUMNES

A LA MEVA EMPRESA.

Si esteu interessats en incorporar alumnes d'aquesta especialitat a la vostra empresa només cal que ompliu la FITXA EMPRESA i FITXA DE SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES que us indiquem a continuació i ens la retorneu al nou correu practiques@escolaalguero.net

És imprescindible omplir les dues fitxes per poder fer el registre correctament.

Les fitxes són PDF editables.

1. DESCARREGAR FITXA EMPRESA

2. DESCARREGAR FITXA DE SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES

---

Per a un millor servei hem creat aquest nou correu per agrupar totes les consultes i millorar el servei i atenció a les empreses interessades en acollir alumnes en pràctiques.

practiques@escolaalguero.net

 

---

Parlament Català 1-3, 08960 SANT JUST DESVERN - TEL. 93 473 89 84 

info@escolaalguero.com  - www.escolaalguero.com

Facebook   |  Twitter  |  LinkedIn  |  Instagram  | YouTube

---