4 04, 2020

54/2020 Inf. (41) Covid19 – Convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques

2020-05-21T16:05:52+02:00

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8.103 de 3 d'abril de 2020, la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. DESCARREGAR INFORMACIÓ Ben cordialment, Ricard Sánchez, Secretari [...]

54/2020 Inf. (41) Covid19 – Convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques2020-05-21T16:05:52+02:00
1 04, 2020

51/2020 Inf. (38) Covid19 – Decret Llei 6/2020: Línia d’avals ICF – Avalis

2020-05-21T16:05:53+02:00

El Decret llei 6/2020 (publicat en el DOGC el 13 de març) va establir, entre altres mesures, que s'articularien línies d'aval i finançament per a petites i mitjanes empreses a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i de les entitats que depenen d'ell (Avalis), tot això amb la finalitat d'evitar la possible recessió en [...]

51/2020 Inf. (38) Covid19 – Decret Llei 6/2020: Línia d’avals ICF – Avalis2020-05-21T16:05:53+02:00
1 04, 2020

50/2020 Inf. (37) Covid19 – RD 11/2020 de mesures urgents en l’àmbit social i econòmic

2020-05-21T16:05:53+02:00

Us adjuntem informació publicada al BOE del Reial Decret-Llei, de 31 de març, pel que s'adopten les mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19. Cal destacar les següents: Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables. Un primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que [...]

50/2020 Inf. (37) Covid19 – RD 11/2020 de mesures urgents en l’àmbit social i econòmic2020-05-21T16:05:53+02:00
1 04, 2020

49/2020 Inf. (36) Covid19 – Empreses exportadores autoritzades a obrir

2020-04-01T13:20:00+02:00

El Ministeri d’Indústria ha publicat una nota aclaridora on és permès l’activitat de la indústria exportadora. Us adjuntem text d’aquest organisme amb aquesta nota aclaridora. >DESCARREGAR NOTA Atentament, Ricard Sánchez Secretari general

49/2020 Inf. (36) Covid19 – Empreses exportadores autoritzades a obrir2020-04-01T13:20:00+02:00
27 03, 2020

40/2020 Coronavirus – Informació (27) Mesures tributàries aprovades durant l’Estat d’Alarma pel Covid-19

2020-03-27T12:15:50+01:00

Us adjuntem informació sobre les mesures tributàries durant l'Estat d'Alarma pel Covid-19. > DESCARREGAR INFORMACIÓ Atentament, Ricard Sánchez Secretari General

40/2020 Coronavirus – Informació (27) Mesures tributàries aprovades durant l’Estat d’Alarma pel Covid-192020-03-27T12:15:50+01:00
27 03, 2020

39/2020 Coronavirus – Info. (26) Condicions concretes aplicables a les noves línies d’avals per a empreses i autònoms

2020-04-05T10:32:53+02:00

Tal i com us vàrem comentar, s'ha publicat al BOE la Resolució de 25 de març de 2020 de la Secretaria d'Estat d'Economia i Recolçament a l'Empresa, que acull l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per [...]

39/2020 Coronavirus – Info. (26) Condicions concretes aplicables a les noves línies d’avals per a empreses i autònoms2020-04-05T10:32:53+02:00
25 03, 2020

35/2020 Coronavirus (23) Línies de crèdits

2020-05-21T16:05:56+02:00

Les administracions desatenen la petició del Gremi i d’altres Patronals reclamant crèdits directes a les empreses Tal com us vàrem informar el passat 20 de març, vam sol·licitar tant a l’administració central com a l’autonòmica la creació d’unes línies de crèdit directes, (tramitació directa davant ICO i ICF) pels sectors industrials. Malgrat que creiem que [...]

35/2020 Coronavirus (23) Línies de crèdits2020-05-21T16:05:56+02:00
24 03, 2020

34/2020 Coronavirus – Informació (22) La Finestreta Única Empresarial & ACCIO Virtual Desk

2020-05-21T16:05:57+02:00

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa i Coneixement, ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat, per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2. Concretament, [...]

34/2020 Coronavirus – Informació (22) La Finestreta Única Empresarial & ACCIO Virtual Desk2020-05-21T16:05:57+02:00
23 03, 2020

32/2020 Coronavirus – Informació (20) Resum de les mesures tributàries i Mesures de distància entre els treballadors

2020-05-21T16:06:01+02:00

FISCAL L'AEAT ha publicat un nou banner que reuneix totes les mesures tributàries adoptades en relació al COVID-19. Us adjuntem accés a les qüestions que creiem poden ser de major interés: 1. No s'interrumpeixen els terminis per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. 2. Instruccions provisionals per a sol·licitar ajornaments d'acord amb [...]

32/2020 Coronavirus – Informació (20) Resum de les mesures tributàries i Mesures de distància entre els treballadors2020-05-21T16:06:01+02:00
23 03, 2020

31/2020 Coronavirus – Informació (19) Criteri 5/2020 sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat

2020-05-21T16:06:02+02:00

En aquest criteri es determinen les condicions per les que els treballadors per compte pròpia o autònoms que les seves activitats hagin estat suspeses, o els que la seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació [...]

31/2020 Coronavirus – Informació (19) Criteri 5/2020 sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat2020-05-21T16:06:02+02:00