23 02, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 11/2017 “Inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal en cas d’inexistència d’increment de valor dels terrenys”

El Tribunal Constitucional (TC) en Sentència de 16 de febrer de 2017 declara parcialment inconstitucionals i nuls determinats preceptes de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa (preceptes idèntics als aplicables en territori comú, d'acord amb l'establert en [...]

20 01, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 3/2017 Novetats en APLAÇAMENTS i FRACCIONAMENTS

Com ja els vàrem informar a través de la nostra circular anterior NÚM.2/2017, el passat mes de desembre de 2016 van ser aprovades per mitjà del Reial decret-llei 3/2016 mesures tendents a la limitació dels supòsits en què poden sol·licitar-se l'ajornament de deutes tributaris. En concret, s'introduïen tres nous supòsits de deutes inajornables: Las retencions [...]

17 01, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 2/2017 Els ajornaments dels AUTÒNOMS després del Reial Decret-llei 3/2016

El Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinades deutes tributaris, entre elles les derivades dels pagaments fraccionats de l'Impost de societats i les derivades de tributs que, com l'IVA, han de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui que les quotes repercutides no han [...]

13 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 33/2016 Novetats en l’impost sobre societats

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats introduïdes en la Llei de l'Impost de societats (LIS) pel Reial decret-Llei 3/2016. a) Reversió de les pèrdues per deterioració de valor de participacions (efectes 1/1/2016). S'estableix un nou mecanisme de reversió d'aquelles deterioracions de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en [...]

13 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 32/2016 Subministrament immediat d’informació (SII)

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre la implementació en l'IVA del sistema conegut com a Subministrament Immediat d'Informació (SII). La implementació d'aquest sistema, que tindrà efectes des de l'1/7/2017, suposa que la portada dels llibres registre de l'IVA per part de determinats subjectes passius de dita imposada hagi de realitzar-se de forma [...]

13 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 31/2016 Important modificació en matèria d’ajornament i fraccionament de deutes tributàries

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les importants novetats en matèria de fraccionament i ajornament de deutes tributaris introduïts pel Reial decret-Llei 3/2016. D'acord amb el previst en aquesta norma, amb efectes des de l'1 de gener de 2017, es procedeix a l'eliminació de la possibilitat d'ajornar o fraccionar els següents deutes [...]

1 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 30/2016 Accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF abans de finalitzar l’any

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2016, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a [...]

29 11, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 29/2016 Nou sistema d’avisos de l’AEAT. Aspectes a tenir en compte en relació a les comunicacions electròniques

Com ja els vàrem informar en la nostra informació Núm. 22/2016, el 2 d'octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va establir nous obligats i noves obligacions en l'ús de mitjans electrònics en les relacions amb les Administracions Públiques. És per aquest motiu que hem [...]

28 10, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 27/2016 Cancel·lació de l’entrada en vigor del sistema de subministrament d’informació immediata

Des de finals de l'any 2014 l'Agència Tributària treballava en el Sistema de Subministrament d'Informació Immediata (Sistema SII), pel qual determinats contribuents haurien de remetre la informació de la seva facturació en un termini màxim de 4 dies naturals des que la factura és emesa, o en el cas de factures rebudes, en un termini [...]

4 10, 2016

INFORMACIÓ Núm. 23/2016 Pagament fraccionat – Impost sobre Societats

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats relatives al pagament fraccionat de l'Impost de societats incorporades pel Reial decret-llei 2/2016. Aquestes mesures afecten exclusivament a aquelles empreses de les quals l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu [...]

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies