1 06, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 25/2017 Subministrament immediat d’informació (SII)

Els remetem la present nota a fi d’informar-los que mitjançant l'aprovació del Reial decret 529/2017, de 26 de maig, s'ha habilitat un termini extraordinari per: Sol·licitar la baixa del registre de devolució mensual (REDEME) mitjançant la presentació d'un model 036. Renunciar al règim especial del grup d'entitats de l'IVA mitjançant la presentació d'un model 039. [...]

24 05, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 23/2017 “El Tribunal Constitucional anul·la parcialment la regulació de l’impost estatal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal)”

Com ja els vàrem anticipar a la Circular 11-2017, el passat 16 de febrer de 2017 el Tribunal Constitucional va declarar parcialment inconstitucionals i nuls determinats preceptes de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa (preceptes idèntics als [...]

18 04, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 21/2017 “Novetats en matèria tributària introduïdes per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres de la Generalitat”

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les principals novetats fiscals incorporades per mitjà de la Llei 5/2017, totes elles en vigor des del 31/03/2017, a excepció de l'establiment del nou Impost sobre begudes ensucrades, que desplega els seus efectes a partir de l'1/5/2017. a. Impost sobre successions i donacions (ISD). S'elimina el [...]

23 02, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 11/2017 “Inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal en cas d’inexistència d’increment de valor dels terrenys”

El Tribunal Constitucional (TC) en Sentència de 16 de febrer de 2017 declara parcialment inconstitucionals i nuls determinats preceptes de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa (preceptes idèntics als aplicables en territori comú, d'acord amb l'establert en [...]

20 01, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 3/2017 Novetats en APLAÇAMENTS i FRACCIONAMENTS

Com ja els vàrem informar a través de la nostra circular anterior NÚM.2/2017, el passat mes de desembre de 2016 van ser aprovades per mitjà del Reial decret-llei 3/2016 mesures tendents a la limitació dels supòsits en què poden sol·licitar-se l'ajornament de deutes tributaris. En concret, s'introduïen tres nous supòsits de deutes inajornables: Las retencions [...]

17 01, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 2/2017 Els ajornaments dels AUTÒNOMS després del Reial Decret-llei 3/2016

El Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinades deutes tributaris, entre elles les derivades dels pagaments fraccionats de l'Impost de societats i les derivades de tributs que, com l'IVA, han de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui que les quotes repercutides no han [...]

13 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 33/2016 Novetats en l’impost sobre societats

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats introduïdes en la Llei de l'Impost de societats (LIS) pel Reial decret-Llei 3/2016. a) Reversió de les pèrdues per deterioració de valor de participacions (efectes 1/1/2016). S'estableix un nou mecanisme de reversió d'aquelles deterioracions de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en [...]

13 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 32/2016 Subministrament immediat d’informació (SII)

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre la implementació en l'IVA del sistema conegut com a Subministrament Immediat d'Informació (SII). La implementació d'aquest sistema, que tindrà efectes des de l'1/7/2017, suposa que la portada dels llibres registre de l'IVA per part de determinats subjectes passius de dita imposada hagi de realitzar-se de forma [...]

13 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 31/2016 Important modificació en matèria d’ajornament i fraccionament de deutes tributàries

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les importants novetats en matèria de fraccionament i ajornament de deutes tributaris introduïts pel Reial decret-Llei 3/2016. D'acord amb el previst en aquesta norma, amb efectes des de l'1 de gener de 2017, es procedeix a l'eliminació de la possibilitat d'ajornar o fraccionar els següents deutes [...]

1 12, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 30/2016 Accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF abans de finalitzar l’any

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2016, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a [...]

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies