INFORMACIÓ Núm. 6/2016 – Auditories energètiques

2020-05-21T16:07:20+02:00

Entrada en vigor del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de la eficiència del subministrament d’ [...]