28 05, 2020

83/2020 Inf. (66) Covid19 – Guia d’errors ERTOS i com es poden corregir

2020-05-28T11:53:00+02:00

Per tots aquells que han presentat un ERTO i encara no hagin cobrat els treballadors la prestació del SEPE, us adjuntem una guia informativa que ha publicat el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) amb una relació d'errors més comuns que han motivat el no cobrament de la prestació de desocupació per part dels treballadors [...]

83/2020 Inf. (66) Covid19 – Guia d’errors ERTOS i com es poden corregir2020-05-28T11:53:00+02:00
25 05, 2020

82/2020 Inf. (65) Covid19 – Actualització emissió i transmissió de parts d’incapacitat temporal a l’Institut Nacional de la Seguretat Social

2020-05-25T11:04:16+02:00

Actualització emissió i transmissió de parts d’incapacitat temporal a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, en el cas de treballadors especialment sensibles i de parts de processos Covid-19 intercurrents amb altres processos d’IT per diferents patologies. Us adjuntem l'actualització d'emissió i transmissió de parts d'incapacitat temporal a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, en el [...]

82/2020 Inf. (65) Covid19 – Actualització emissió i transmissió de parts d’incapacitat temporal a l’Institut Nacional de la Seguretat Social2020-05-25T11:04:16+02:00
21 05, 2020

81/2020 Inf. (64) Covid19 – Criteris de la Tresoreria respecte als Ertos de força major

2020-05-21T16:05:40+02:00

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha elaborat un document aclaridor respecte a l'aplicació de les exempcions de quotes a la Seguretat Social en ERTOS de força major, conforme al que es preveu en el Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.D'altra banda, en l'apartat d'Empreses [...]

81/2020 Inf. (64) Covid19 – Criteris de la Tresoreria respecte als Ertos de força major2020-05-21T16:05:40+02:00
18 05, 2020

80/2020 Inf. (63) Covid19 – Instrucció 11/2020 sobre els procediments administratius per la tramitació d’Ertos derivats de força major del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març

2020-05-18T09:40:49+02:00

Adjuntem la Instrucció pràctica per la tramitació d'Ertos derivats de força major del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març > DESCARREGAR INSTRUCCIÓ 11/2020 Ben cordialment, Ricard Sánchez  secretario General  

80/2020 Inf. (63) Covid19 – Instrucció 11/2020 sobre els procediments administratius per la tramitació d’Ertos derivats de força major del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març2020-05-18T09:40:49+02:00
14 05, 2020

79/2020 Inf. (62) Covid19 – Reial-Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació

2020-05-21T16:05:40+02:00

Amb data 13 de maig s'ha publicat el BOE el Reial Decret 18/2020 que modifica el Reial Decret Llei 8/2020 amb relació a les condicions per l'aplicació dels ERTES de força major. El Reial Decret que us adjuntem té una redacció especialment ferragosa i està plegat de conceptes jurídics indeterminats tot i que fixa com [...]

79/2020 Inf. (62) Covid19 – Reial-Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació2020-05-21T16:05:40+02:00
7 05, 2020

75/2020 Inf. (58) Covid19 – Guia d’ajuda de 300€ per autònoms empadronats a Barcelona

2020-05-21T16:05:42+02:00

Us adjuntem la Guia AUTONO+BARCELONA sobre l'ajut econòmic de 300€ per a persones autònomes empadronades a la ciutat de Barcelona per pal·liar l'afectació negativa que ha tingut la crisi sanitària Covid-19. DESCARREGAR GUIA Ben cordialment, Ricard Sánchez Secretari General  

75/2020 Inf. (58) Covid19 – Guia d’ajuda de 300€ per autònoms empadronats a Barcelona2020-05-21T16:05:42+02:00
30 04, 2020

72/2020 Inf. (57) Covid19 – Moratòria a la cotització a la Seguretat Social

2020-05-21T16:05:44+02:00

Benvolgut agremiat, Tal com us vàrem informar en aplicació d’allò previst al Decret 463/2020, el Govern va acordar el passat 28 d’abril al Decret 11/2020 de 21 de març, que les empreses amb CNAE 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques) podran sol·licitar la moratòria de 6 mesos pel pagament de les cotitzacions dels mesos [...]

72/2020 Inf. (57) Covid19 – Moratòria a la cotització a la Seguretat Social2020-05-21T16:05:44+02:00
28 04, 2020

71/2020 Inf. (56) Covid19 – Moratòria en el pagament en les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social

2020-05-21T16:05:44+02:00

L’Article 34 del RDL 11/2020 de 31 de març establia que les empreses i treballadors per compte propi podran “solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social una moratoria de seis meses, sin interés, en el pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo [...]

71/2020 Inf. (56) Covid19 – Moratòria en el pagament en les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social2020-05-21T16:05:44+02:00
14 04, 2020

62/2020 Inf. (49) Covid19 – El Govern permet que Pimes i Autònoms ajornin totes les declaracions d’impostos del mes d’abril

2020-04-14T20:22:26+02:00

Us avancem una nota informativa del Ministeri sobre l'ajornament de totes les declaracions d'impostos del mes d'abril dels autònoms i petita empresa. Us ampliarem la informació demà quan surti publicat al BOE. > DESCARREGAR DOCUMENT Ben cordialment, Ricard Sánchez Secretari General  

62/2020 Inf. (49) Covid19 – El Govern permet que Pimes i Autònoms ajornin totes les declaracions d’impostos del mes d’abril2020-04-14T20:22:26+02:00
13 04, 2020

61/2020 Inf. (48) Covid19 – Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a empreses i treballadors

2020-04-13T18:50:24+02:00

Us fem a mans un document amb les darreres recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya sobre les actuaciones vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus > DESCARREGAR DOCUMENT Atentament, Ricard Sánchez Secretari General  

61/2020 Inf. (48) Covid19 – Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a empreses i treballadors2020-04-13T18:50:24+02:00