4 01, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 1/2017 Permís de paternitat

La disposició addicional onzena de la llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l'Estat, va modificar la disposició final segona de la Llei 9/2009 d'Ampliació del permís de paternitat en casos de naixement, adopció i acolliment. Així doncs, des de la seva entrada en vigor l'1/1/17, el primer paràgraf de l'article 48 bis de l'Estatut dels [...]

23 12, 2016

INFORMACIÓ Núm. 35/2016 Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2017

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7273 de 23 de desembre de 2016, ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. Es fixa el calendari laboral següent de festes de caràcter local [...]

20 12, 2016

INFORMACIÓ Núm. 34/2016 Mesures urgents en matèria social contingudes en el Reial Decret-Llei 3/2016: SMI i cotitzacions

El passat 2 de desembre de 2016, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten una sèrie de mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques, i mesures urgents en matèria social, de les quals es destaquen les dos següents: 1. Actualització del [...]

19 10, 2016

INFORMACIÓ Núm. 25/2016 Registre de Jornada

En la conferència col·loqui celebrada el passat 20 de setembre a la seu del Gremi, sobre el deure de registre de jornada, i en concret la Instrucció 3/2016 de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i en la qual es va parlar de la intensificació del control del compliment de [...]

28 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 21/2016 Nou procediment per a la documentació de les actuacions de la Inspecció de Treball Ordre ESS/1452/2016

El passat 12 de Setembre de 2016, ha estat publicada en el BOE, l'Ordre ESS/1452/2016, amb vigència des de 13 de Setembre de 2016, per la qual es regula el nou procediment per a la documentació de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la que farem breus referències per als [...]

7 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 16/2016 – Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de [...]

29 07, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 15/2016 Instrucció 3/2016, sobre la intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries

Instrucció 3/2016, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d'hores extraordinàries, dictada per la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social Mitjançant la Instrucció 3/2016, de 5 de juliol, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'estableixen les directrius a seguir en el [...]

23 06, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 8/2016 Instruccions per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016

S'ha publicat en el DOGC l'Ordre TSF/130/2016 per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016. A continuació, de manera resumida, els informem de les principals normes que poguessin tenir aplicació en les empreses [...]

9 02, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 3/2016 Ordre de cotització a la Seguretat Social per al 2016

El 31 de gener es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en l'article 115 de la Llei 48/2015, de 29 [...]

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies