Descripció del projecte

Cursos 100% subvencionats en arts gràfiques per a aturats

L’Escola Antoni Algueró disposa dels nous cursos subvencionats destinats a professionals i treballadors en situació d’atur que desitgin ampliar els seus coneixements i obrir-se a nous mercats de treball. Com a centre colaborador del SOC, l’Escola “Antoni Algueró” compta dins de la seva oferta formativa amb cursos oficials de Formació Professional Ocupacional que permeten obtenir Certificats de Professionalitat. Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l’exercici professional. Els cursos de Formació Ocupacional, que tenen una durada típica d’entre 300 i 600 hores i es desenvolupen durant entre 3 i 6 mesos, inclouen formació al nostre centre i pràctiques en centres de treball per a tots els alumnes que superin les avaluacions.

La oferta formativa és la següent:

  • CP Impressió digital
  • CP Impressió òfset
  • CP Impressió en flexografia
  • CP Tractament i maquetació d’elements gràfics en preimpressió
  • CP Confecció i publicació de pàgines web
  • CP Disseny estructural d’envasos i embalatges

Podeu veure els programes, horaris de cada curs i fer la vostra preinscripció AQUÍ

Per a realitzar aquest cursos s’ha d’estar donat d’alta a les Oficines de Treball de la Generalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant i tenir la demanda actualitzada.