Descripció del projecte

CURS DE MICROSOFT EXCEL (Nivell intermig – 20 hores) Bonificable

Microsoft Excel és un programa de fulls de càlcul que actualment és el més utilitzat a nivell empresarial i nivell usuari per tractar tot tipus de dades. Des de controlar les despeses personals mensuals fins la importació dels registres d’una multinacional, passant també per resultats de vendes i comptabilitat d’una empresa. Excel serveix per a pràcticament tot el que es pugui necessitar, simplement cal conèixer el programa per poder usar les seves eines. Actualment Microsoft Excel és un dels programes de full de càlcul més populars, sinó és el més popular, d’aquí la rellevància de conèixer i treballar aquesta eina d’una manera professional i eficient.

Aquest curs és bonificable i es pot realitzar a la vostra empresa o bé a les instal·lacions de la nostra Escola Antoni Algueró, Parlament Català 1-3 de Sant Just Desvern.

 

PROGRAMA

1. FULL DE CÀLCUL

a. Aprofundir en els 5 conceptes claus:

 • Referència relativa i absoluta de cel·la.
 • Nom de Rang.
 • Modus Grup.
 • Cel·la comodí.
 • Regió.

b. Repàs ràpid i coneixement de:

 • Circulació del cursor.
 • Selecció de rangs.
 • Maneres de copiar i moure avançades + trucs del dia a dia.
 • Creació de les nostres pròpies llistes.
 • Maneres de sumar.
 • Formats de cel·la.
 • Imprimir dades. Resum i veure com imprimir 2 rangs en un mateix full.

c. Nom de rang

d. Exercici compte de resultats

 • Aplicar fórmules.
 • Referència relativa i absoluta de cel·la.
 • Aplicar formats de cel·la.
 • Concepte de regió.
 • Seleccionar cel·les buides.
 • Copiar a totes les cel·les del rang seleccionat.

e. Exercici de productes

 • Aplicar fórmules.
 • Cel·la comodí.

f. Exercici cartesià

 • Transposar files per columnes.
 • Modus grup.
 • Introducció de funcions estadística bàsiques.
 • Funció condicional.
 • Format condicional bàsic i avançat.

g. Combinar fitxers

h. Esquemes

i. Hipervincles

j. Protegir cel·les

k. Exportar a Word

2. GRÀFIQUES

a. Creació de gràfiques

 • Repàs de creació gràfics eixos XY
 • Repàs de modificació de les gràfiques.
 • Guardar disseny de les gràfiques.

b. Gràfiques avançades

 • Creació d’un segon eix Y.
 • Gràfiques mixtes.
 • Agregar línies de tendència.

3. BASE DE DADES

a. Endreçar

 • Per més d’un camp.
 • Endreçar columnes.
 • Buscar i reemplaçar.

b. Filtres

 • Automàtics.
 • 6 exercicis exemple.

c. Treure duplicats

d. Subtotals

e. Funció Buscar V

4. AUDITORIA

a. Precedents i dependents de cel·la

b. Rastrejar errors

c. Control de canvis

5. TAULES

a. Taules dinàmiques

 • Creació
 • Modificació.
 • Generació de taules per cada tercera variable.
 • Agregar una columna calculada dins d’una taula.
 • Endreçar els títols dels mesos en un altre idioma dins d’una taula.

Curs impartit per: Xavier Garriga i Minguell, Professor d’ofimàtica

Dies d’impartició del curs: PENDENT DE DATES

Horari: De 9,00h a 13,00h

Lloc: Es pot fer a l’empresa o bé a la nostra Escola Antoni Algueró, Parlament Català 1-3 de Sant Just Desvern

Preu: 200 euros + IVA (bonificables)


Per realitzar el curs es necessitarà un mínim de 5 assistents i un màxim de 10.

Un cop feta la inscripció ens posarem en contacte amb tú.


Aquest curs es pot bonificar i es descompta del crèdit de formació anual que disposa cada empresa.

IMPORTANT: Us recordem que el crèdit de formació només pot utilitzar-se el mateix any en curs.
Si desconeix de quant crèdit de formació disposa actualment la seva empresa, truqui’ns i l’informarem. (Tel. 93 481 31 61).