Descripció del projecte

CURS DE MICROSOFT VISIO (12 hores) Bonificable

Microsoft Visio és un programa per a dibuixar una varietat de diagrames. Entre ells s’inclouen diagrames de fluxe, organigrames, plans de construcció, plans de planta, diagrames de fluxe de dades, diagrames de fluxe de processos, modelat de processos de negocis, diagrames de carrils, mapes 3D i molt més.

Aquest curs és bonificable i es pot realitzar a la vostra empresa o bé a les instal·lacions de la nostra Escola Antoni Algueró, Parlament Català 1-3 de Sant Just Desvern.

 

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓ

 • Per què serveix Visio.
 • Pantalla Visio.

2. FITXERS VISIO

Fitxers

 • Creació d’un dibuix.
 • Obrir, gravar i tancar dibuixos.
 • Imprimir.
 • Utilitzar dibuixos d’exemple.

Pàgines

 • Creació d’una pàgina.
 • Variar mides i orientació.
 • Canviar el disseny.
 • Zoom,vista, regle i barres de eines.
 • Esborrar, copiar, duplicar i moure pàgines.

Fons de pàgina i plantilles

 • Concepte de fons de pàgina.
 • Crear nous fons.
 • Disseny del fons de la pàgina.
 • Aplicar fons a les pàgines.
 • Crear capçaleres, títols i números de pàgina automàtic.
 • Crear plantilles.
 • Aplicar plantilles.

Objectes

 • Creació d’un objecte.
 • Color, trames, ombres i formes automàtiques d’un objecte.
 • Moure, copiar i esborrar objectes.
 • Copiar format.
 • Selecció d’objectes.
 • Alinear, posicionar, agrupar objectes.
 • Girar un objecte.
 • Inserir imatges.

Text

 • Escriure dins d’un objecte.
 • Crear contenidors.
 • Escriure a la pàgina.
 • Crear comentaris.
 • Modificar, alinear text.
 • Posar vinyetes al text.
 • Sagnies. Interlineat.
 • Tabuladors.
 • Ortografia i Autocorrecció.

3. GRÀFICS

 a. Creació de gràfiques:

 • Creació d’un gràfic d’eixos
 • Format d’un gràfic.

b. Modificació:

 • Variar la mida del gràfic.
 • Canviar el tipus de gràfic.
 • Canviar series files x
 • Afegir i treure
 • Canviar l’escala de valors
 • Afegir títols.

c. Gràfiques avançades

 • Creació d’un segon eix
 • Gràfiques
 • Agregar línies de tendència.

4. ORGANIGRAMES i DIAGRAMES

 •  Tipus de diagrames.
 • Creació d’un diagrama de fluxe.
 • Creació d’un organigrama.
 • Modificar i retocar.
 • Selecció de quadres.
 • Inserir i esborrar quadres.
 • Canviar estil.
 • Dibuixar línies i quadres.
 • Creació d’un diagrama de Gantt.

5. IMPORTACIONS

 • Inserir un full de càlcul d’Excel.
 • Inserir objectes.

6. HIPERVINCLES i MENÚS PERSONALITZATS

 • Hipervincles.
 • Creació d’un menú personalitzat

 


Curs impartit per: Xavier Garriga i Minguell, Professor d’ofimàtica

Dies d’impartició del curs: PENDENT DE DATES

Horaris: Es pot escollir matí o tarda. De 9,00h a 13,00h ó de 15h a 19h (Indicar-ho a fer la inscripció)

Lloc: Es pot fer a l’empresa o bé a la nostra Escola Antoni Algueró, Parlament Català 1-3 de Sant Just Desvern

Preu: 150 euros + IVA (bonificables)


Per realitzar el curs es necessitarà un mínim de 5 assistents i un màxim de 10.

Un cop feta la inscripció ens posarem en contacte amb tú.


Aquest curs es pot bonificar i es descompta del crèdit de formació anual que disposa cada empresa.

IMPORTANT: Us recordem que el crèdit de formació només pot utilitzar-se el mateix any en curs.
Si desconeix de quant crèdit de formació disposa actualment la seva empresa, truqui’ns i l’informarem. (Tel. 93 481 31 61).