Descripció del projecte

Curs Preparació d’arxius per a la impressió digital 100% subvencionat per a treballadors en actiu

L’Escola Antoni Algueró us ofereix aquest curs de 80h dirigit a treballadors en actiu i 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.

Del 18 de setembre al 27 de novembre.

Dimarts i dijous de 17,00 h a 21,00 h.

Lloc: Escola Antoni Algueró, Parlament Català 1-3 de Sant Just Desvern.

PROGRAMA

1. Recepció d’arxius per a la impressió digital
Mètodes, normatives i sistemes de protecció dels documents informàtics.
Arxius d’imatges: Formats gràfics en suport informàtic, compressió gràfica, resolució, trames, lineatura i perfils de color.
Eines gràfiques.
Arxius de textos: Formats de textos, Eines, Fonts tipogràfiques.
Suports de la informació.
Adequació de la informació entrant al sistema operatiu.
Reconeixement dels formats gràfics en els suports informàtics.
Visualització de tots els arxius entrants.

2. Tractament de la informació digital
Equips: classes, tipus, característiques i funcionament.
Qualitat en trames i perfils de color.
Tractament i correcció de textos, imatges i gestió del color.
Maquetació amb el sistema operatiu d’imposició.
Canals de tractament i correcció de la informació cap a la màquina impressora.
Programari per a tractament i correcció d’imatges.
Programari per a tractament i correcció de textos.
Programari d’imposició per a la visualització de la maquetació.
Programari de gestió de color.
Programari per a la gestió de fluxes de treball.
Prerevisió mèdica, Rip i proves digitals.
Enviament d’arxius. Cues d’impressió.

3. Característiques del procés d’impressió digital
Classificació. Funcionament.
Transferència de la imatge.
Tipus de productes gràfics.

4. Control dels sistemes d’impressió digital
Verificació de l’arxiu entrant.
Impressió digital, tipus de suports i productes gràfics.
Optimització de l’arxiu a la impressora segons el sistema de transferència.
Selecció del fluxe òptim de treball.
Verificar la interrelació entre l’arxiu, el suport i la màquina impressora.


SI ESTEU INTERESSAT PODEU FER LA PREINSCRIPCIÓ AQUÍ

Per a més informació poden trucar a l’Escola Antoni Algueró al Tel. 93 473 89 84