Descripció del projecte

Junta Directiva i Conferència amb José García Montalvo, Catedràtic d’Economia

Data: 28 de juny de 2017

JUNTA DIRECTIVA: 18,15 hores

CONFERÈNCIA: 19,00 hores

Lloc: Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya – Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è de Barcelona

Benvolgut agremiat,

Em plau convocar-lo a la Junta Directiva, que es celebrarà al saló d’actes del nostre local social el proper 28 de juny de 2017 a les 18,15 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
2. Informe del President.
3. Entrega de la memòria d’Activitats del Gremi.
4. Lectura i aprovació si procedeix del Balanç, Comptes de resultats de l’exercici 2016.
5. Nomenaments dels Censors de Comptes per l’Exercici 2017, en representació de les empreses agremiades.
6. Precs i preguntes.


19,00 hores

CONFERÈNCIA “SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA ESPANYOLA EN L’ERA DE LA INCERTESA”

 

 

 

 

A les 19,00 h donarem pas a la conferència “SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA ESPANYOLA EN L’ERA DE LA INCERTESA”, a càrrec de José García Montalvo, Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, que ens donarà una visió a curt plaç sobre les perspectives econòmiques internacionals i d’Espanya; el nou paper del sector financer i el mercat inmobiliari; els problemes (limitacions) més destacats: l’atur, en particular juvenil i productivitat; i una visió a llarg plaç d’Espanya i la segona revolució de les màquines (o la quarta revolució industrial).

Finalitzarem l’acte amb un cocktail per a tots els assistents.