Descripció del projecte

Nous cursos privats bonificables a l’EAA

Des de l’Escola Antoni Algueró hem programat una serie de cursos presencials adreçats a empreses, professionals i gent que es vulgui formar en les arts gràfiques.

Tots ells són bonificables mitjançant el crèdit per formació que disposen les empreses, gestionat per la Fundació Tripartita i que es perd si no es consumeix abans del 31 de desembre.

El preu de cada curs és de 260 euros i tots són bonificables per a l’empresa.

 

SOBRE LA FORMACIÓ BONIFICADA

L’ESCOLA ANTONI ALGUERÓ és centre organitzador de cursos bonificables per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE). Els destinataris finals de les accions formatives han de ser treballadors assalariats que cotitzin a la Seguretat Social pel concepte de formació professional.

L’escola actua com a centre formatiu, però també com a entitat organitzadora encarregant-se de tots els tràmits amb la FTFE.

Qui pot disposar del fons de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo?

Totes aquelles empreses que tenen treballadors assalariats compten amb un fons destinat a la formació continuada dels treballadors. Qualsevol empresa que té entre 1 i 5 treballadors pot disposar de 420€ l’any en formació que assumeix el fons de la FTFE. A partir de 6 treballadors l’import del que pot disposar l’empresa en formació va incrementant en funció del nombre de treballadors i la cotització a la Seguretat Social.

Com funciona?

Abans de començar la formació, s’ha de comunicar el seu inici a la FTFE a través de l’aplicació informàtica a la que té l’ESCOLA ANTONI ALGUERÓ. Un cop finalitzat i abonat el curs, l’empresa presenta la factura amb el TC del mes posterior a la finalització, i l’import gastat en formació se li resta de les despeses a la Seguretat Social dels treballadors.

 

IMPRESSIÓ EN FLEXOGRAFIA AVANÇAT

Durada 20h

Dirigit a professionals de la impressió en flexografia. L’objectiu és tractar els problemes que poden sortir durant la producció.

20, 21, 22, 23 i 24 de novembre de 2017, de 16h a 20h

PROGRAMA I INSCRIPCIÓ


IMPRESSIÓ DIGITAL AVANÇAT

Durada 20h
Amplia els teus coneixements de la preparació d’arxius per a impressió digital amb orientació tècnica.

29 de novembre i 4, 11, 13 i 18 de desembre, de 17h a 21h

PROGRAMA I INSCRIPCIÓ


ILLUSTRATOR AVANÇAT

Durada 20h

Curs destinat a professionals de la preimpressió i disseny que vulguin actualitzar-se en l’última versió d’aquest programa amb la versió CC.

5, 12, 14 i 19 de desembre de 2017, de 16h a 21h

PROGRAMA I INSCRIPCIÓ


ÒFSET AVANÇAT I COLORIMETRIA

Durada 20 h

Curs dirigit a auxiliar d’impressió en òfset. L’objectiu és adquirir coneixement sobre el sistema i la posada apunt de la màquina per a imprimir.

12, 13, 14 i 15 de desembre de 2017, de 15,30h a 20,30h

PROGRAMA I INSCRIPCIÓ


Per a més informació:

ESCOLA ANTONI ALGUERÓ

Parlament Català 1-3  08960 SANT JUST DESVERN

Tel. 93 473 89 84

info@escolaalguero.comwww.escolaalguero.com