INFORMACIÓ Núm. 7/2016

COMERÇ EXTERIOR

Barcelona, 6  de juny  de 2016

El servei de promoció internacional del Gremi  té com a objectiu ajudar i fomentar la presència de les empreses dels sectors de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya en els mercats internacionals.

Els seus eixos d’actuació són:

Organització i coordinació de tota mena d’accions de promoció col·lectiva:

 • Missions comercials directes
 • Missions comercials inverses
 • Participacions agrupades en fires
 • Visites de prospecció en fires internacionals

Cooperació empresarial, promoció, delegats  i creació de grups d’exportació:

 • Creació de grups d’exportació en origen
 • Creació de grups d’exportació en destí.
 • Xarxa de delegats a països objectiu.
 • Recerca de socis en països objectiu en el marc dels programes finançats per les Administracions.

Assessorament i informació:

 • Sobre mercats:
  • Potencials clients
  • Canals de distribució
  • Aranzels
  • Manifestacions firals més importants del sector
 • Sobre l’inici i tràmits d’exportació
 • Sobre ofertes i demandes de productes en mercats exteriors
 • Sobre inversions i implantacions a l’exterior

Assessorament i tramitació d’ajuts davant l’Administració

 • Autonòmica (ACCIÓ)
 • Nacional (ICEX)
 • Europea (Comissió Europea)

Organització de seminaris diversos:

 • Sobre mercats objectiu
 • Sobre temes d’actualitat
 • Sobre certàmens internacionals d’interès.

Més informació:  Josep M. Campanera tel: 93 481 31 61, jm.campanera@gremi.net

Demani la seva entrevista els dijous de 10h a 13:30h.