El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya acaba de signar un Conveni amb el bancSabadell amb condicions preferents per les empreses agremiades.

Els productes que engloba actualment aquesta oferta són els següents:

OFERTA ACTIVITAT EMPRESARIAL

 • Compte Expansió Negocis Plus PRO
 • Compte Expansió Negocis PRO
 • Compte Expansió Empreses
 • Pòlissa de crèdit a 1 any
 • Préstec Professional
 • Préstec Inici
 • Lísing
 • AutoRenting
 • Préstec Hipotecari
 • Avals
 • Línies Subvencionades
 • Servei de pagament immediat Pimes
 • Exportar per Créixer

OFERTA ECONOMIA PERSONAL

 • Compte Expansió Plus PRO
 • Compte Expansió PRO
 • Bestreta Nòmina
 • Préstec Nòmina
 • Crèdit Familiar
 • Crèdit PRO
 • Crèdit Curs
 • Crèdit Estudis
 • Crèdit Màster
 • Hipoteca Fixa Premium

ESTALVI INVERSIÓ

 • Dipòsits garantits
 • Pla Estalvi
 • Pla Creixement
 • Fons d’inversió
 • Pla de Pensions
 • Pla de Previsió
 • Assegurat
 • Life Care

SERVEIS BANCA DISTÀNCIA

 • BS Online
 • BS Mòbil
 • Instant Broker
 • eBolsa

Les condicions específiques dels productes esmentats en el moment actual són les que figuren com a ANNEX I i ANNEX II d’aquest Conveni i s’aplicaran necessàriament les condicions que estiguin en vigor en cada moment per a cada producte dels esmentats.

Per gaudir d’aquesta oferta només cal que aneu a la vostra oficina bancSabadell i us aplicaràn el Conveni del Gremi-bancSabadell.

DESCARREGEU AQUÍ EL CONVENI