Adjuntamos la convocatoria de la Misión Comercial en Israel, que tendrá lugar del 26 al 30 de junio de 2017, y para la cual solicitaremos una ayuda a ACCIÓ.

La misión consistirá en un viaje a realizar por un grupo de empresas al mercado objetivo – Israel – con un programa concreto de actuaciones para cada una de las empresas participantes. Principalmente el programa incluirá la realización de entrevistas con clientes potenciales, la selección de representantes, socios locales o distribuidores, el estudio de posibles inversiones, etc…

La realización de Misiones Comerciales tienen como objetivos prioritarios la introducción de los productos de las empresas asociadas a los mercados exteriores, inicia empresas en la actividad exportadora y abrir nuevos mercados a la exportación.
ORGANIZACIÓN

En esta misión participarán empresas del GICGC, Centre Metal·lúrgic, de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, de la Unió Patronal Metal·lúrgica, y de AFME y contarà con la colaboración de la Oficina Exterior de Comercio e Inversiones de la Generalitat de Catalunya a Israel.

 

Versió català

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada. En funció dels requeriments de l’empresa, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus:

Despeses addicionals a càrrec de l’empresa participant: desplaçaments interns al país de destí, àpats, o qualsevol altra despesa no enumerada en el pressupost anterior.

Sol·licitarem a ACCIÓ, quan s’obri la convocatòria, un ajut en concepte de bossa de viatge per empresa participant. L’import corresponent a l’any 2016 es de 760,28 € (pendent d’actualitzar).

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2016 per a cobrar l’ajut:

  • Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
  • Les empreses tenen que estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
  • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ

1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:

a. Formulari d’inscripció emplenat.

  • Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 474,99€ (+IVA) = 573,54€, al nº de compte ES19 0081 0900 8100 01950 0096 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ ISRAEL 2017”. Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació.
  • Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix.
  • Pel que fa a la preparació de contactes PREMIUM, s’haurà d’abonar el seu cost abans de l’inici del viatge.
  • Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors. Cal tenir present que tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium  en el mercat objectiu.
  • Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.
  • Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar l’ajut.
  • L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

 

INSCRIPCIÓ

– PER AL FORMULARI CLIQUEU AQUÍ

 

Per a qualsevol consulta al respecte us podeu posar en contacte amb el Departament de Promoció Internacional del Gremi:

JOSEP M. CAMPANERAjm.campanera@gremi.net – Tel. 93 481 31 61