Amb alguns dies de retard, en el BOE del dia 11 de febrer de 2017, es publica l’Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2017.
L’Ordre ESS/106/2017 desenvolupa, d’una part, les previsions de l’article 115 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016, el contingut del qual s’ha prorrogat per a l’exercici 2017, amb base en les previsions de l’article 134 de la Constitució, al no haver estat aprovats, abans de l’1 de gener de 2017, els Pressupostos per al present any, si bé amb les modificacions que resulten, en matèria de cotització a la Seguretat Social, del Reial decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, respecte al creixement de les bases màximes de cotització, així com en relació amb l’increment per al salari mínim interprofessional, magnitud que afecta a les bases mínimes de cotització.

 

En el següent link podeu veure la informació detallada:

DESCARREGAR INFORMACIÓ 14/2017

 

Per a més informació al respecte poden contactar amb l’Assessoria laboral del Gremi.

Tel. 93 481 31 61