Els remetem la present nota a fi d’informar-los que mitjançant l’aprovació del Reial decret 529/2017, de 26 de maig, s’ha habilitat un termini extraordinari per:

  • Sol·licitar la baixa del registre de devolució mensual (REDEME) mitjançant la presentació d’un model 036.
  • Renunciar al règim especial del grup d’entitats de l’IVA mitjançant la presentació d’un model 039.

Concretament, la sol·licitud de baixa i la renúncia indicades podran efectuar-se fins al dia 15 de juny de 2017, tenint efectes des de l’1 de juliol de 2017, data en què entra en funcionament el Sistema Immediat d’Informació (SII).

Per a més informació es poden posar en contacte amb la nostra assessoria fiscal al telèfon 93 481 31 61.