14 09, 2017

INFORMACIÓ Núm. 34/2017 Nota informativa

2017-09-14T13:06:36+02:00

Benvolgut agremiat, En relació a les consultes realitzades pels agremiats creiem oportú reiterar-vos que els impressors i mitjans de comunicació són agents imprescindibles per la difusió de la llibertat d’expressió, que inclou per ser efectiva, la llibertat d’impremta i publicació. El nostre ordenament jurídic recull i empara aquests drets, i és obligació dels poders públics [...]

INFORMACIÓ Núm. 34/2017 Nota informativa2017-09-14T13:06:36+02:00
13 09, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 33/2017 Nova declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions relacionades amb paradisos fiscals (Model 232)

2020-05-21T16:06:50+02:00

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre la publicació de l'Ordre HFP/816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232, declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.   Informació en castellà Los datos relativos a las citadas operaciones, que habían [...]

INFORMACIÓ NÚM. 33/2017 Nova declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions relacionades amb paradisos fiscals (Model 232)2020-05-21T16:06:50+02:00
5 09, 2017

INFORMACIÓ Núm. 32/2017 Vols contractar serveis a la internacionalització i pagar només un 20% del seu cost?

2020-05-21T16:06:50+02:00

ACCIÓ ja ha obert una nova convocatòria del programa de Cupons a la Internacionalització 2017, que es preveu s’exhaureixin ràpidament. Aquest programa et permet contractar serveis professionals d’experts en exportació, oferts per proveïdors acreditats per la nostra entitat, que al mateix temps està acreditada per ACCIÓ, i pagar només el 20% del seu cost. Si [...]

INFORMACIÓ Núm. 32/2017 Vols contractar serveis a la internacionalització i pagar només un 20% del seu cost?2020-05-21T16:06:50+02:00
19 07, 2017

INFORMACIÓ Núm. 31/2017 Comunicacions de nous valors cadastrals a Barcelona (Efectes 2018)

2020-05-21T16:06:50+02:00

En els últims dies la Gerència Regional del Cadastre està enviant massivament comunicacions informatives dels nous valors cadastrals dels immobles de Barcelona, com a conseqüència del procediment de valoració cadastral en aquesta ciutat, i de la nova quota tributària de l'Impost sobre Béns Immobles, tot això amb efectes 2018. La informació ve, si escau, agregada [...]

INFORMACIÓ Núm. 31/2017 Comunicacions de nous valors cadastrals a Barcelona (Efectes 2018)2020-05-21T16:06:50+02:00
13 07, 2017

INFORMACIÓ NÚM. 30/2017 Conveni Col·lectiu del sector

2020-05-21T16:06:51+02:00

Barcelona, 13 de juliol de 2017 Us comuniquem que ha finalitzat sense acord la Mediació per a la signatura del Conveni Col·lectiu del Sector, celebrada en el dia d'avui, en el SIMA. Davant les nostres propostes de millora de l'organització i de la producció, imprescindibles per la viabilitat de les nostres empreses, la representació sindical [...]

INFORMACIÓ NÚM. 30/2017 Conveni Col·lectiu del sector2020-05-21T16:06:51+02:00
13 07, 2017

INFORMACIÓ Núm. 29/2017 Alumnes en pràctiques per a les empreses

2017-07-20T17:38:32+02:00

Els alumnes de l'Escola Antoni Algueró, entren en la fase de realitzar les seves pràctiques d'empresa. Són convenis, sense cap tipus de cost per a l'empresa, amb l'objectiu de que els alumnes coneguin de primera mà com funciona les empreses del sector al qual volen arribar. També és una manera que tingueu el coneixement de [...]

INFORMACIÓ Núm. 29/2017 Alumnes en pràctiques per a les empreses2017-07-20T17:38:32+02:00
29 06, 2017

NdP Assemblea General i conferència de José García Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra

2020-05-21T16:06:51+02:00

Dimecres 28 de juny es va celebrar l’assemblea general al Gremi on es va presentar el resultat de comptes de l’exercici 2016, el qual va ser aprovat pels assistents a l’assemblea. Van ser nomenats censors de comptes per a l’exercici 2017 a Víctor Trillo de l’empresa Liberdúplex i a José A. Fernández de Grupo Miralles. [...]

NdP Assemblea General i conferència de José García Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra2020-05-21T16:06:51+02:00
29 06, 2017

Memòria del Gremi 2016

2020-05-21T16:06:52+02:00

Benvolguts/des Us adjuntem la Memòria del Gremi corresponent a l'exercici 2016. Si bé totes les informacions importants han estat comunicades oportunament mintjançant les habituals circulars informatives, mailings, web i a través de la revista GREMI, el nostre propòsit d'enguany és reflectir d'una manera fidel i concisa tots aquells actes i fets importants que s'han dut [...]

Memòria del Gremi 20162020-05-21T16:06:52+02:00
Go to Top