Actualment el món virtual ha adquirit molta rellevància. Gran quantitat d’empreses busquen satisfer les seves necessitats amb una senzilla recerca per internet. Per aquesta raó, el Gremi ha signat un conveni amb ANUNZIA per posar a la vostra disposició una empresa especialitzada en la realització de pàgines web, la qual us introduirà a l’era virtual amb estil a un preu molt raonable.

A continuació us indiquem els diferents tipus de web que es poden adaptar a la vostra empresa:

WEB TIPUS 1: (BÀSICA)

PREU AGREMIAT: 300€ + IVA

PREU IDIOMA ADDICIONAL: 60€ + IVA

Web estàtica per tenir presència a internet en un idioma i amb els següents continguts:

Empresa: Plana on s’exposa una presentació de la empresa.

Serveis: Relació dels serveis en una sola plana amb una breu descripció de cadascun d’ells.

Contacte: Formulari de contacte des d’on el navegant podrà enviar una consulta i la empresa la rebrà directament per email.

Ubicació: Plànol d’ubicació utilitzant Google Maps.

Exemple: http://php2.anunzia.com/gremigrafiques/300/

Inclou: Allotjament de la web, domini lasevaempresa.com i una compta de correu electrònic amb el 50% de descompte el primer any.

A partir del segon tindrà un cost de 135€ + IVA/any.

Realització i manipulació de les imatges en els idiomes corresponents.

Instal·lació del conjunt al servidor web d’Anunzia.

L’aplicació contindrà tots els elements necessaris perquè la seva organització disposi dels apartats obligatoris per complir amb les lleis vigents de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), LOPD i Cookies) disposant d’un clausulat estàndard que haurà de ser revistat pel seu gestor o assessor en protecció de dades per verificar que aquest cobreix totes les necessitats especifiques del seu sector d’activitat. Repassades i lliurades aquestes clàusules, les inclourem en els apartats corresponents de la aplicació web.

 

WEB TIPUS 2: (BÀSICA+DISSENY PERSONALITZAT)

PREU AGREMIAT: 600€ + IVA

PREU IDIOMA ADDICIONAL: 120€ + IVA

Web estàtica per tenir presència a internet amb disseny personalitzat i en un idioma i amb els següents continguts:

Empresa: Plana on s’exposa una presentació de la empresa.

Serveis: Per donar a conèixer l’activitat de la empresa. Cada servei tindrà la seva pròpia plana.

Contacte: Formulari de contacte des d’on el navegant podrà enviar una consulta i la empresa la rebrà directament per email.

Ubicació: Plànol d’ubicació utilitzant Google Maps.

Exemple: http://php2.anunzia.com/gremigrafiques/600/

Inclou: Allotjament de la web, domini lasevaempresa.com i una compta de correu electrònic amb el 50% de descompte el primer any.

A partir del segon tindrà un cost de 135€ + IVA/any.

Realització i manipulació de les imatges en els idiomes corresponents.

Instal·lació del conjunt al servidor web d’Anunzia.

L’aplicació contindrà tots els elements necessaris perquè la seva organització disposi dels apartats obligatoris per complir amb les lleis vigents de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), LOPD i Cookies) disposant d’un clausulat estàndard que haurà de ser revistat pel seu gestor o assessor en protecció de dades per verificar que aquest cobreix totes les necessitats especifiques del seu sector d’activitat. Repassades i lliurades aquestes clàusules, les inclourem en els apartats corresponents de la aplicació web.

 

WEB TIPUS 3: (AVANÇADA AMB GESTOR DE CONTINGUTS)

PREU AGREMIAT: 1.200€ + IVA

PREU IDIOMA ADDICIONAL: 120€ + IVA

Web dinàmica per tenir presència a internet i poder mostrar tots els serveis, projectes i notícies creats des d’un administrador de continguts. La web funciona contra una base de dades de manera que el mateix usuari es pot modificar els continguts en un idioma.

Consta dels següents apartats:

Qui som/Empresa

Serveis: Es podran donar d’alta i baixa tots els serveis que l’empresa necessiti.

Projectes realitzats: Es podran donar d’alta i baixa tots els projectes que siguin necessaris dins de cada servei.

Notícies/Blog: Relació de notícies que l’empresa podrà donar d’alta i baixa

Contacte i ubicació: Formulari per contactar amb l’empresa i ubicació utilitzant Google Maps.

Exemple: http://php2.anunzia.com/gremigrafiques/1200/

Inclou: Allotjament de la web, domini lasevaempresa.com i una compta de correu electrònic amb el 50% de descompte el primer any.

A partir del segon tindrà un cost de 195 € + IVA/any.

Realització i manipulació de les imatges en els idiomes corresponents.

Instal·lació del conjunt al servidor web.

L’aplicació contindrà tots els elements necessaris perquè la seva organització disposi dels apartats obligatoris per complir amb les lleis vigents de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), LOPD i Cookies) disposant d’un clausulat estàndard que haurà de ser revistat pel seu gestor o assessor en protecció de dades per verificar que aquest cobreix totes les necessitats especifiques del seu sector d’activitat. Repassades i lliurades aquestes clàusules, les inclourem en els apartats corresponents de la aplicació web

No inclou: Introducció de les dades dinàmiques en cas d’existir. Digitalització, redacció, correcció o traducció de cap contingut.

 

Si esteu interessats en aquest servei us podeu posar en contacte amb Ramón Vilaltella r.vilaltella@gremi.net o bé trucant a les oficines del Gremi al telèfon 93 481 31 61.