El passat 19 de gener de 2018, va entrar en vigor la nova codificació, classificació i vies de gestió dels residus a Catalunya, determinada en el Decret 152/2017. Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, derivada dels canvis i avenços que s’han produït en la normativa i en l’estat de la tècnica.

A aquests efectes el Gremi va organitzar una jornada el passat 27 de febrer a l’Escola Antoni Algueró, en la qual Pau Guzman, tècnic del departament de l’Observatori de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya va presentar les novetats d’aquesta norma.

En el següent link podeu descarregar la presentació de la Jornada (descarregar ponència)

Per ampliar la informació podeu consultar les webs:

http://residus.gencat.cat/es/inici

http://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do