Us informem que el passat dia 2 d’octubre la representació de les organitzacions sindicals, CCOO i UGT, van procedir a la denúncia del Conveni Col·lectiu del Sector. A la vista de l’anterior, es procedirà a constituir la Taula per a la negociació del nou Conveni.

Us anirem informant del desenvolupament de les negociacions.

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General