Us informem que durant les últimes setmanes diferents sindicats ens han remès les següents convocatòries de vaga general per al dia 8 de març de 2019.

El dia 8 de març de 2019, diverses organitzacions sindicals, en concret CCOO, UGT, la lntersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la lntersindical-CSC, el Sindicat Independent i Demòcrata de Treballadors de Catalunya (SINDI-CAT), la Confederació General del Treball (CGT), la Confederació Nacional del Treball (CNT) i la Unió Sindical Obrera (USO) han convocat una vaga general que afectarà a totes les activitats laborals i funcionarials exercides pels treballadors i pels empleats públics de les empreses i organismes establerts dins del nostre àmbit geogràfic i jurídic.

El Gremi considera convenient que les empreses tinguin present els aspectes que us adjuntem en la següent informació:

DESCARREGAR INFORMACIÓ