Em complau informar-te que en data 3 d’abril s’ha signat un preacord del Conveni Col·lectiu entre la representació empresarial, formada per FEIGRAF (GREMI), AFCO i la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, i les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

En pròximes dates es procedirà a la signatura del text íntegre del Conveni per a la seva posterior publicació. En aquest sentit, et recordo que el Conveni és aplicable des de la seva signatura però no és exigible fins a la seva publicació al BOE.

També és convenient destacar que l’increment salarial pactat és compensable i absorbible segons les condicions pactades en el Capítol III del vigent conveni. Aquest increment només és aplicable als conceptes obligatoris de Conveni (salari base, antigüetat, plus lineal, pagues extres d’estiu, Nadal i beneficis, i els supòsits individuals de complement ex-categoria, si fos el cas)

Et mantindrem informat de les novetats que es vagin produint fins a la seva entrada en vigor.

El proper día 10 d’abril durant el Taller sobre les novetats del Reial Decret Llei us donarem informació més detallada.

[ PODEU VEURE ELS DETALLS DEL PREACORD EN EL DOCUMENT ADJUNT ]

[DESCARREGA]

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General