Benvolguts/des

Com a resum setmanal de les diferents informacions provinents d’organismes oficials sobre la pandèmia deL coronavirus us esquematitzem les mesures i recomanacions aprovades:

– Àrea de prevenció

• Disposar dels elements higiènics que garantitzin la desinfecció de les mans.

• Evitar contacte físic i mantenir distància de seguretat entre treballadors.

• Evitar en la mesura que sigui possible, trobades i visites de persones alienes a l’empresa.

– Detecció d’un cas de coronavirus a l’empresa

• Derivar aquesta problemàtica al vostre servei de prevencions.

• Trucar en caràcter urgent als serveis sanitaris.

–  Normativa aprovada

Reial Decret-LLei 6/2020, de 10 de març, per el que s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública.

“Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.”

“Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.”

Malgrat la claredat del text publicat al BOE, si no hi ha part de baixa, cosa bastant habitual en casos com el de confinament, la Seguretat Social, a hores d’ara, encara no ha formalitzat un procediment per fer efectiva aquesta mesura, confiem que en breu es desenvolupi mitjançant ordre o disposició reglamentaria com fer efectiva la baixa i assimilació d’accident de treball de les persones afectades i sense baixa laboral.

Disposició del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en relació al Decret 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostaria, financera, fiscal i de  contractació pública, amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

– S’aprova la gratuïtat del 061.

–  Extensió del servei d’atenció ciutadana els caps de setmana del  012.

–  Destinar 188 milions d’Euros a l’institut Català de finances i a AVALIS per implantar línies de financiació per a PIMES encara no reglamentàriament aprovades.

–  Contractació d’emergència de serveis i subministraments vinculats a la lluita contra la pandèmia.

Com podreu observar malgrat la bona disposició i els esforços de comunicació que es fan des de les administracions manca concreció normativa per valorar l’abast de les mesures, l’efectivitat de les mateixes i la seva tramitació.

Confiem que en el decurs dels propers dies aquests aspectes quedin determinats, tant aviat es produeixin aquestes novetats us ho farem saber.

Des de el Gremi hem pres totes les mesures preventives per tal de poder mantenir els nostres serveis a ple rendiment. Estem a la vostra disposició en els telèfons i horaris habituals.

Per qualsevol informació podeu adreçar-vos a la nostra assessoria laboral.

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General