El Govern d’Espanya aclareix que els autònoms poden continuar treballant en determinades activitats segons l’Ordre SND/307/2020 del 20 de març del Ministeri de Sanitat.

L’Ordre determina que els autònoms que desenvolupin activitats que no van ser tancades pel Real Decret 463/2020 de 14 de març pel que es decretava l’estat d’alarma, poden seguir treballant i no els hi és d’aplicació el Reial Decret 10/2020 de 29 de març que regulava el permís retribuït recuperable pels treballadors de les empreses que no prestin serveis essencials. Si l’autònom que pot continuar treballant té personal assalariat, el personal si que queda afectat pel permís retribuït.

>DESCARREGAR ORDRE SND/307/2020

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General