El Decret llei 6/2020 (publicat en el DOGC el 13 de març) va establir, entre altres mesures, que s’articularien línies d’aval i finançament per a petites i mitjanes empreses a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i de les entitats que depenen d’ell (Avalis), tot això amb la finalitat d’evitar la possible recessió en l’economia catalana a conseqüència del COVID 19 i per a garantir l’estabilitat dels llocs de treball.

Així mateix, per a garantir el risc assumit per l’ICF i Avalis davant les entitats financeres, pels préstecs que concedeixin per a finançar activitats destinades a pal·liar els efectes de la pandèmia, el Govern de la Generalitat es va obligar a constituir un fons de 188 milions en 5 anys, a fi de garantir el 75% d’aquest risc.

En relació amb els préstecs avalats per Avalis, ja és possible sol·licitar el denominat ICF – Avalis liquiditat COVID-19, les característiques de la qual són les següents:

– Import del préstec entre 50.000€ i 1.000.000€.
– Avalis de Catalunya avalarà el 100% de l’operació.
– El plaç del préstec serà d’un màxim de 60 mesos (5 anys), fins a un any de carència.
– Es limita l’interès per part de les entitats financeres, a un màxim del preu de l’EURIBOR a 12 mesos, més un diferencial màxim del 2,35%.
– Comissió d’Administració i Risc (CAIR) del 0,65%.
– Sense comissió d’apertura ni d’estudi.

Hauran de contactar amb la seva Entitat Financera per a gestionar les condicions del préstec, sent l’entitat financera la que es posarà en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Les entitats a les quals es pot sol·licitar el préstec amb l’aval del 100% de Avalis de Catalunya són les següents: CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Cajamar, Caixa Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l’ICF.

De moment no s’han articulat les condicions dels préstecs avalats per l’ICF per a cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes a conseqüència de la situació d’emergència actual.

No obstant l’anterior, en la pròpia pàgina web de l’ICF s’aconsella que les empreses interessades es dirigeixin a la seva entitat financera per a començar a gestionar les condicions del préstec i seran aquestes les encarregades de posar-se en contacte amb l’ICF per a la gestió de l’aval.

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General