Us adjuntem nota de la instrucció d’actuacions inspectores per aquelles empreses que havent atorgat permís retribuït als seus treballadors, romanguin obertes amb serveis mínims excessius. Com us vàrem informar, l’article 4 del Reial Decret Llei 10/2020 regulava un permís retribuït recuperable el qual les empreses no essencials, ni que treballessin per sectors essencials, podrien romandre obertes amb serveis mínims equiparables al del treball en festiu. Ara el “Ministerio de Trabajo y Economía Social” ha publicat una instrucció per tal de que es pugui inspeccionar el correcte compliment d’aquesta ordre.

DESCARREGAR INSTRUCCIÓ

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General