La Tresoreria General de la Seguretat Social ha elaborat un document aclaridor respecte a l’aplicació de les exempcions de quotes a la Seguretat Social en ERTOS de força major, conforme al que es preveu en el Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

D’altra banda, en l’apartat d’Empreses de la secció COVID-19 de Sepe.es es troba una guia explicativa del SEPE sobre com realitzar les modificacions en els ERTO presentats i un quadre de variacions amb les diferents possibilitats que es poden donar en la reincorporació dels treballadors a l’activitat, d’acord amb el Reial Decret Llei citat.

Aquesta informació està especialment adreçada al departament de recursos humans o al responsable de la confecció de nòmines.

A continuació s’adjunten els documents.

DESCARREGAR DOCUMENTS

Atentament,
Ricard Sánchez
Secretari General