S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8156 de 17 de juny de 2020, l’ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d’abril (Divendres Sant)
 • 5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dues festes locals retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.

El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils en quant al còmput de terminis administratius a Catalunya.