En col·laboració amb la nostra experta en assessoria estratègica Ana Isabel Pérez, us presentem el pla de cupons Acció a la competitivitat empresarial. Aquest programa d’ajuts a la competitivitat subvenciona la contractació d’un expert per tal de dissenyar un pla de treball amb les següents especialitats:

CUPONS A LA INDÚSTRIA 4.O

Aquest ajut va dirigit a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

Cupó diagnosi indústria 4.0

Diagnosi que permeti la identificació d’oportunitats de millora que ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
Ajut màxim de 8.000 euros.

Cupó implantació indústria 4.0

Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
Ajut màxim de 20.000 euros.

CUPONS A LA INNOVACIÓ I A L’ESTRATÈGIA

Aquest ajut va dirigit a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Els Cupons a la innovació i a l’estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
Ajut màxim de 8.000 euros.

Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupó a la propietat industrial

Per redactar i presentar patents o models d’utilitat.
Ajut màxim de 2.500 euros.

Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupó a l’economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
Ajut màxim de 6.000 euros.

CUPONS AL FINANÇAMENT

Aquest ajut va dirigit a pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

La quantia de la subvenció pels Cupons al finançament serà d’un màxim de 2.500 euros, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i fins el 28 de febrer de 2021.

El Cupons al finançament es poden bescanviar per l’assessorament i/o l’acompanyament en algun dels següents serveis:

Refinançament del passiu, cerca de finançament o la realització d’un pla de contingència.

Aquest servei inclou l’anàlisi de la situació econòmica-financera actual i futura de l’empresa; la descripció de l’estratègia que s’ha de seguir; una enumeració de les decisions rellevants a prendre; suport en la documentació i acompanyament en la negociació amb els creditors o possibles finançadors.

 

 

Si esteu interessats us podeu posar en contacte amb Ana Isabel Pérez Ortega, (anaperez@axonum.com – Tel. 654 48 93 67) assessora acreditada per Acció de la Generalitat de Catalunya en Finances i control de gestió, així com en estratègia en l’Àmbit Sectorial RIS3CAT Indústria 4.0 i acreditada per a vehicular la tramitació dels Cupons de competitivitat empresarial en les Àrees d’Indústria 4.0, Model de Gestió i Finançament oferts per ACCIÓ – Generalitat de Catalunya.

Mitjançant l’anàlisi dels Sistemes de Gestió de les Empreses identifica oportunitats de millora en els seus processos de treball ja siguin aquests per a fer canvis estratègics, per a dissenyar nous Models de Negoci, per a incorporar noves Tecnologies o per a optimitzar la seva estructura econòmica financera amb recerca de Finançament i disseny de Plans de Contingència.