Instrucció 22/2020, de 30 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

S’ha publicat la Instrucció 22/2020, de 30 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en que es detallen a l’esmentat Reial Decret i que són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

DESCARREGAR INSTRUCCIÓ 22/2020