Amb data 1 de gener de 2021 ha entrat en vigor la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, amb importants novetats en relació al salari mínim interprofessional, cotització a la Seguretat Social, Treball autònom, moratòria en les quotes de la Seguretat Social, jubilació i altres normatives d’àmbit laboral.

Us adjuntem resum de totes aquestes novetats.

DESCARREGAR INFORMACIÓ