La Llei 3/2007 i el R.D. 6/2014 regulen un conjunt de mesures en matèria d’igualtat i prevenció de l’assetjament per raó de gènere a l’empresa.

De les diverses actuacions preventives que ha d’implementar l’empresa destaca l’obligatorietat de l’empresa de confeccionar un pla d’igualtat i registrar-lo al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

L’incompliment d’aquesta obligació serà sancionable per part de la inspecció de treball.

Com us vam informar els terminis per confeccionar i registrar aquests plans són:

• Empreses de més de 150 treballadors – 7 de març 2020
• Empreses entre 101 i 150 treballadors – 7 de març 2021
• Empreses entre 50 i 100 treballadors fins al 7 de març del 2022

Des del Gremi hem signat un acord de col·laboració amb un gabinet especialitzat per tal de fer la confecció i registre de l’esmentat pla a un preu tancat.

• Per empreses de 50 a 100 treballadors l’import és de 1.000 euros + IVA
• Per empreses de 101 a 150 treballadors l’import és de 1.350 euros + IVA
• Per empreses de 151 a 200 treballadors l’import és de 1.700 euros + IVA
• Per empreses de 201 a 250 treballadors l’import és de 2.150 euros + IVA

Aquests preus inclouen reunió amb l’empresa i confecció i registre del pla.
Si esteu interessats en què us fem el pla d’igualtat ompliu la fitxa que us adjuntem i ens posarem en contacte amb vosaltres.

DESCARREGAR FITXA PLA D’IGUALTAT