S’ha publicat al DOGC, de 8 de febrer, la convocatòria d’ajuts per petites i microempreses, autònoms i treballadors en situació d’ERTO.

El tràmit és individual i telemàtic i la concessió és discrecional per part de l’Administració. L’import és variable segons els convenis laborals per l’Administració i el termini de comunicació de si es concedeix total o parcialment l’ajut, o es denega, és de 6 mesos.

Us djuntem un resum d’aquests ajuts i us facilitem enllaços amb la totalitat de requeriments i condicions per optar als mateixos.

DESCARREGAR INFORMACIÓ