El Departament de Medi ambient del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya ha actualitzat la «Guia orientativa d’ajuda per a la identificació dels requisits legals que són aplicables a la indústria gràfica». Aquesta eina d’ajuda s’actualitza cada 4 mesos.

Al següent enllaç poden descarregar-se la Guia actualitzada a 30/05/2021.

DESCARREGAR GUIA