En els darrers dies i arrel l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig, hem detectat fruit de la comunicació de diversos agremiats que alguns treballadors estan rebent del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), missatges de text als seus telèfons mòbils, on els demanen que renovin la seva demanda d’ocupació.

La demanda d’ocupació és un tràmit necessari perquè el treballador tingui accés al cobrament de la prestació d’atur i és aquesta prestació, la que estan cobrant els treballadors afectats pels ERTO.

A l’inici de la pandèmia, el SOC va fer aquest tràmit d’ofici a tots els treballadors que havien vist el seu contracte suspès per un ERTO. Ara bé, aquest mes el SOC ha començat a sol·licitar a alguns treballadors que facin el tràmit si no volen deixar de percebre la prestació per atur.

Després de corroborar-ho amb la mateixa administració, des del Gremi us informem que els treballadors que rebin aquesta comunicació tenen l’obligació de renovar la demanda d’ocupació si volen seguir cobrant del SEPE. En cas de no fer-ho perdrien el dret al cobrament de la prestació, però òbviament l’empresa podria mantenir al treballador a l’ERTE.

La demanda d’ocupació només és una obligació del treballador i el no renovar-la només comporta l’aturada dels ingressos del SEPE.

Per altra banda és un tràmit que només han de fer aquells treballadors a qui els ho hagin notificat, és a dir, si el meu company de feina rep aquesta notificació, però a mi no me l’envien no cal m’amoïni, no haig de fer res ni contactar amb ningú. Encara que ambdós treballadors estiguin afectats pel mateix ERTE i tots dos el comencessin el mateix dia només haurà de fer el tràmit el treballador que rebi la comunicació.

Ni des del mateix SOC ens han pogut confirmar a quina regla atenia aquest fet, però el que ens han assegurat és que no tramitar la demanda d’ocupació és motiu de perdre el dret al cobrament de la prestació.

Qualsevol dubte o consulta al respecte, els demanem que es posin en contacte pels canals habituals, al correu electrònic gremi@gremi.net o per telèfon al 93 481 31 61.