La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden escollir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.

La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.

La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.

La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de juny, per tenir efectes a partir de l’1 de juliol.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2021:

* 30,6 % = 28,30 % (contingències comuns) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP).

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2021. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2021.