Amb data 10/09/2021 s’ha signat l’acord per al nou texte del Conveni Col·lectiu d’Arts Gràfiques, Manipulats de Cartró, Manipulats de Paper, Editorials i Indústries Auxiliars, sent la durada fins al dia 31 de desembre de 2022. Els auments previstos són del 0% l’any 2021 i l’1% al 2022.

S’inicia el procediment per a la seva publicació al “Boletín Oficial del Estado”, el qual comunicarem quan es produeixi. A partir d’avui, els pactes en Conveni és aplicable, encara que no és exigible, fins a la seva publicació al BOE.

 

Cordialment,

Ricard Sánchez – Secretari General