La precipitada publicació el passat 28 de setembre, del Reial decret 18/2021 en el qual es prorrogaven els Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) que estiguessin vigents en aquest moment i que portessin causa del Covid-19, va portar amb si la implantació d’unes noves bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses afectades.

Aquesta bonificació podia ser incrementada si l’empresa afectada realitzava o no cursos de formació dels empleats afectats per ERTO. No obstant això, existeixen un gran nombre de dubtes sobre com han d’aplicar-se aquestes bonificacions, quines empreses poden aplicar-les i quin és el percentatge de bonificació en cada cas.

Us adjuntem informació realitzada per la nostra assessoria laboral.

> DESCARREGAR INFORMACIÓ