Us informem que resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques, excepte els imprescindibles, com per exemple, per desplaçar-se al lloc de treball, entre les 01.00 hores i les 06.00 hores de la matinada als municipis de més de 10.000 habitants que, a 17 de desembre de 2021, presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants,

Us indiquem l’enllaç on podreu treure el certificat de desplaçament per als treballadors en torns de nit.

DESCARREGAR CERTIFICAT