Benvolguts/des,

S’ha publicat al BOE núm. 233, de 28 de setembre de 2022, el Reial Decret 789/2022, de 27 de setembre, pel qual es regula la comptabilitat de l’Ingrès Mínim Vital amb els ingressos procedents de rendes del treball o de l’activitat econòmica per compte propi.

El Reial decret té per objecte regular la compatibilitat de la percepció de l’ingrés mínim vital amb els increments d’ingressos procedents de rendes de treball o de l’activitat econòmica per compte propi de la persona beneficiària individual o, si escau, d’un o més membres de la unitat de convivència per tal que la seva percepció no desincentivi la participació al mercat laboral, d’acord amb el que disposa l’article 11.4 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital.

> Descarregar circular