Política de cookies

Aquesta WEB fa us de cookies per facilitar la navegació dels usuaris. Al accedir a la Web mitjançant un banner s’informa a l’usuari de l’existència i ús de cookies i que si continua navegant s’entendrà que dona el seu consentiment a les esmentades cookies i l’acceptació de la política de cookies. En el mateix banner hi ha un enllaç directa a la política de cookies amb informació més detallada i l’opció d’acceptar explícitament la política, així com la possibilitat de modificar la configuració de les cookies.

¿Que són les cookies?

Una  cookies  és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el lloc web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquest lloc. Les  cookies  solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de les  cookies  és adaptar el contingut del web al seu perfil i necessitats, sense  cookies  els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien reduïts notablement.

Les cookies no poden llegir informació del seu ordinador ni és un virus que pugui causar danys al seu ordinador.

¿Quines cookies s’utilitzen en aquesta WEB?

Seguint les directrius de la ‘Agencia Española de Protección de Datos’ li detallem l’ús de cookies que fa aquest lloc web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

• Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriuen comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es vol combatre spam

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema  cookies  per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En el moment d’utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vós de per part de Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant directament amb Google.
 • •Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies  per tal que vós pugui clicar en botons del tipus  Me gusta  o  Compartir .

Gestionar, desactivar o eliminar les cookies.

L’usuari té l’opció de acceptar les cookies, bloquejar-les o eliminar-les en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu dispositiu. De manera que l’acceptació inicial pot esser revocada en qualsevol moment per part de l’usuari a través de les opcions de configuració del seu navegador. Pot consultar com aquí.

Aquestes accions es realitzen de forma diferent segons el navegador que utilitzi.

A continuació li indiquem com accedir a una cookiedeterminada del navegador Chrome(Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Configuració o Preferències a través del menú Arxiu o bé clicant a la icona de personalització que apareix a la part superior dreta.
 2. Veurà diferents seccions, cliqui la opció Mostrar opcions avançades.
 3. Vagi a Privacitat, Configuració de contingut.
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades del llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookiesordenades per domini. Per tal que sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini, introdueixi parcial o totalment la direcció del camp Cercar cookies.
 6. Després de realitzar aquest filtre, apareixeran a la pantalla una o diverses línies amb les cookiesdel web sol·licitat. Ara només haurà de seleccionar aquestes línies i clicar la Xper a eliminar-les.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador Internet Explorer, segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Eines, Opcions de Internet
 2. Faci clic a Privacitat.
 3. Ajusti el nivell de privacitat que desitgi movent la l’indicador per la barra.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador Firefoxsegueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Opcionso Preferènciessegons el seus sistema operatiu.
 2. Faci clic a Privacitat.
 3. Historialesculli Utilitzar una configuració personalitzada per l’historial.
 4. Veurà la opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador Safari para OSXsegueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Preferències, Privacitat.
 2. En aquest lloc veurà la opció Bloquejar cookiespar tal que ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador Safari per a iOS segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Ajustos, Safari.
 2. Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà la opció Bloquejar cookiesper tal que ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador de dispositius Android, segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executi el navegador i cliqui a la tecla MenúAjustos.
 2. Vagi a Seguretat i Privacitat,veurà la opció Acceptar cookiesper tal que s’activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador para dispositius Windows Phone segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet Explorer, Més, i després Configuració.
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

Notes adicionals:

 • Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats en aquesta política de  cookies .
 • Els navegadors web són las eines encarregades d’emmagatzemar les  cookies  i és des d’aquestes eines que ha de fer ús del seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies  por part d’aquests navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar  cookies  per tal que el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de les  cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les  cookies  en servidors ubicats a Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei l’obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva direcció IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea. Pot consultar informació detallada a sobre això en en el següent enllaç. Si desitja més informació sobre l’ús que Google dona a les cookies li adjuntem aquest enllaç.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de  cookies, no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través del nostre correu gremi@gremi.net.

Última actualització: 5/7/2018

Política de cookies

Esta WEB utiliza cookies para facilitar la navegación de los usuarios. Al acceder en la Web mediante un banner se informa al usuario de la existencia y uso de cookies y que si continúa navegando se entenderá que da su consentimiento a las mencionadas cookies y la aceptación de la política de cookies. En el mismo banner hay un enlace directo a la política de cookies con información más detallada y la opción de aceptar explícitamente la política, así como la posibilidad de modificar la configuración de las cookies.

¿Que son las cookies?

Una  cookies  es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que el sitio web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por la web. Las  cookies  suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de las  cookies  es adaptar el contenido del web a su perfil y necesidades, sin  cookies  los servicios ofrecidos por cualquier página se verían reducidos notablemente.
Las cookies no pueden leer información de su ordenador ni es un virus que pueda causar daños a su ordenador.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookiesque hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

 • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

 • Google Analytics: Almacena cookiespara poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
 • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookiespara que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta Compartir.

Gestionar, desactivar o eliminar las cookies.

El usuario tiene la opción de aceptar las cookies, bloquearlas o eliminarlas de su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su dispositivo. De forma que la aceptación inicial puede esser revocada en cualquier momento por parte del usuario a través de las opciones de configuración de su navegador. Puede consultar como aquí.

Estas acciones se realizan de forma diferente según el navegador que utilice.

A continuación le indicamos como acceder a una cookie determinada de el navegador Chrome(Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Configuración o Preferencias a través del menú Archivo o bien clicando al icono de personalización que aparece a la parte superior derecha.
 2. Verá diferentes secciones, clique la opción Mostrar opciones avanzadas.
 3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
 4. Seleccione Todas las cookies y los datos del lugares.
 5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenades por dominio. Para que sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio, introduzca parcial o totalmente la dirección del campo Buscar cookies.
 6. Después de realizar este filtro, aparecerán a la pantalla una o varias líneas con las cookiesdel sitio solicitado. Ahora sólo tendrá que seleccionar estas líneas y clicar la X para eliminarlas.

Para acceder a la configuración de cookiesdel navegador Internet Explorer, siga los pasos siguientes (Nota: pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
 2. Haga clic a Privacidad.
 3. Ajuste el nivel de privacidad que desee moviendo la barra del indicador.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefoxsiga los pasos siguientes (Nota: pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Opciones o Preferènciassegún su sistema operativo.
 2. Haga clic en Privacidad.
 3. En Historialseleccione Utilizar una configuración personalizadapara el historial.
 4. Verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSXsiga los pasos siguientes (Nota: pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Preferencias, Privacidad.
 2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies, ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga los pasos siguientes (Nota: pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Ajustes, Safari.
 2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies, ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador de dispositivos Android, siga los pasos siguientes (Nota: pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Ejecute el navegador y clique a la tecla Menú, Ajustes.
 2. Vaya a Seguridad y Privacidad, encontrará la opción Aceptar cookies, active o desactive la casilla.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga los pasos siguientes (Nota: pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Abre Internet Explorer, Más, y después Configuración.
 2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Notas adicionales

 • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
 • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookiesy desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookiespor parte de los mencionados navegadores.
 • En algunos casos es necesario instalar cookiespara que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
 • En el caso de las cookiesde Google Analytics, esta empresa almacena las cookiesen servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
 • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookiesno dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

Última actualitzación: 5/7/2018