Project Description

Conferència online “La Reforma Laboral” amb Antonio Benavides Vico

El proper dia 27 de gener a les 16.30 hores realitzarem una sessió monogràfica online sobre les implicacions pràctiques de l’aplicació de la nova regulació laboral en matèria de contractació, limitació de contractes temporals, novetats en relació a pensions i jubilació, delimitació de contractació a través d’ETT, fixes-discontinus, ERES, mecanisme RED, infraccions i sancions, i una àmplia valoració d’aquells aspectes més concrets d’una legislació que aporta rigidesa a la contractació laboral, a càrrec del Sr. Antonio Benavides Vico, advocat, ex Inspector de Treball i Professor de la Universitat Ramón Llull i de la UOC.

Com ja us vàrem informar, després de l’acord entre Govern i agents socials, s’ha publicat en el BOE de 30 de desembre, el Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, el qual ja ha entrat en vigor amb caràcter general, si bé amb algunes particularitats relatives a les noves modalitats contractuals.

Aquest reforma laboral, que està pendent de convalidació pel Congrés, se sustenta en tres eixos fonamentals que, de forma resumida, vindrien a ser els següents:

1. Reordenació de les modalitats contractuals: generalització del contracte indefinit i simplificació/reducció de la contractació temporal.

2. Modificacions en l’àmbit de la negociació col·lectiva/convenis col·lectius.

3. Mesures/condicionis de flexibilitat interna en les empreses.

Un dia abans, el 29 de desembre, el BOE portava com a novetat la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, que publica la primera reforma del sistema de pensions.

Aquesta Llei modifica diversos preceptes de la Llei General de Seguretat Social, principalment la revaloració de les pensions i les mesures per a l’acostament de l’edat efectiva de jubilació a l’edat ordinària.

Les empreses agremiades es poden inscriure’s amb el formulari d’inscripció i un dia abans us enviarem el link de Zoom per poder entrar a la conferència.