Project Description

Curs online – Actualització laboral – Bonificable per a les empreses

(PLACES EXHAURIDES)

El Gremi ha organitzat el curs ACTUALITZACIÓ LABORAL dirigit als professionals dels departaments de recursos humans, gerents i responsables d’empresa que hagin de dominar els aspectes mes quotidians de les relacions laborals. Temes com els rebuts salarials, empreses amb dificultats, el Conveni, sistema de càlcul i aplicació d’incentius, la representació dels treballadors en l’empresa i el temps de treball, seran tractats en aquesta formació.

Aquest curs online, repartit en 7 jornades i amb una durada d’11 hores, és bonificable per a les empreses.

A la finalització del curs es lliurarà un diploma acreditatiu als assistents que hagin superat un 80% d’assistència així com un dossier de tot el curs.

Us convidem a donar un cop d’ull al temari i a fer la vostra inscripció.

 

PROGRAMA


1ª jornada

26 d’octubre de 16h a 17,30h

REBUTS SALARIALS

 • Salari base i complements
 • Absorció
 • Bases de Cotització
 • Retribucions de conveni

Salvador Alcolea – Advocat – Cap del departament laboral del Gremi


2ª jonada

28 d’octubre de 16h a 17,30h

EMPRESES AMB DIFICULTATS (1)

 • Mesures d’ajustos en empreses. Causes econòmiques, tècniques organitzatives o de producció
 • Ertos
 • Suspensió de contractes i reducció de jornada

Mateo Argerich – Advocat – Assessor laboral del Gremi. Professor de Dret del Treball i Seguretat Social de la Facultat de Dret de la U.B.


3ª jornada

2 de novembre de 16h a 17,30h

El CONVENI

 • Categories
 • Nivells
 • Permisos retribuïts
 • Faltes i sancions

Salvador Alcolea – Advocat. Cap del departament laboral del Gremi


4ª jornada

4 de novembre de 16h a 17,30h

SISTEMA DE CÀLCUL I APLICACIÓ D’INCENTIUS

Tenim equips d’última generació que funcionen amb mètodes de treball antics i dilueixen els avantatges. L’objectiu d’aquest curs és conèixer com funciona un sistema d’incentius efectiu i modern, com calcular-lo en la seva empresa i implantar-ho, per augmentar la productivitat i reduir els costos.

 • Aplicació pràctica fora dels conceptes de mesura de temps, amb efectes directes i mesurables a la compta de resultats.

Miquel Marcè – Enginyer Industrial i MBA. Especialista en paper i Indústria Gràfica. Pèrit Judicial pel COEIC.


5ª jornada

9 de novembre de 16h a 17,30h

EMPRESES AMB DIFICULTATS (2)

 • Acomiadament objectiu. Acomiadament col·lectiu. Procediment de l’acomiadament col·lectiu.
 • Extinció i suspensió de contractes per força major.
 • Inaplicació de les condicions laborals del conveni aplicable.

Mateo Argerich – Advocat – Assessor laboral del Gremi. Professor de Dret del Treball i Seguretat Social de la Facultat de Dret de la U.B.


6ª jornada

11 de novembre de 16h a 18h

LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS EN L’EMPRESA

La representació dels treballadors en l’empresa té diferents formats segons els països. Així, en països llatinoamericans sol estar composta pels sindicats. A Itàlia és essencialment d’elecció entre els propis treballadors, mentre que a Espanya tenim els dos models.

Són molts els aspectes que afecten directament les empreses, ja que han d’assumir les eleccions, complir amb totes les obligacions o respectar els seus drets, especialment el crèdit sindical.

A més, en els últims temps s’estan alterant les regles tradicionals de representació, principalment en els plans d’igualtat, que estan ocasionant moltes qüestions jurídiques.

Jordi García Viña – Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Barcelona,


7ª jornada

16 de novembre de 16h a 17,30h

 TEMPS DE TREBALL

 • Jornada ordinària: durada legal de la jornada. Distribució del temps de treball. Horari de treball.
 • Dies festius. Còmput i control del temps de treball.
 • Distribució irregular de la jornada.
 • Hores extraordinàries: Realització. Límit màxim. Compensació o retribució. Seguretat Social.
 • Procediment de reclamació.
 • Jornades especials: per raó d’activitat econòmica. Per necessitats especials de protecció al treballador.

Mateo Argerich – Advocat- Assessor laboral del Gremi. Professor de Dret del Treball i Seguretat Social de la Facultat de Dret de la U.B.


AQUEST CURS ÉS BONIFICABLE PER A LES EMPRESES

Preu per assistent: 300€ per a empreses agremiades

Preu per assistent: 500 € per a empreses no agremiades

L’ingrés s’haurà de realitzar abans de començar el curs per transferència bancària indicant el nom de l’empresa i la referència: Curs d’actualització laboral al següent número de compte:

Entitat: Caixabank – IBAN: ES26 2100 2895 7902 0006 5502 – Titular: Fundació Privada Indústries Gràfiques