INFORMACIÓ Núm. 31/2017 Comunicacions de nous valors cadastrals a Barcelona (Efectes 2018)

2020-05-21T16:06:50+02:00

En els últims dies la Gerència Regional del Cadastre està enviant massivament comunicacions informatives dels nous valors cadastrals dels immobles de Barcelona, com a conseqüència del procediment de valoració cadastral en aquesta ciutat, i de la nova quota tributària de l'Impost sobre Béns Immobles, tot això amb efectes 2018. La informació ve, si escau, agregada [...]