Adjuntamos la convocatoria de la Misión Comercial en Perú que, organizada por el Departamento de Promoción Internacional, que tendrá lugar del 5 al 9 de junio de 2017, y por la cual solicitaremos una ayuda a Acció.

la misión consistirá en un viaje a realizar por un grupo de empresas al mercado objetivo – Perú – con un programa concreto de actuaciones para cada una de los emprendidas participantes. Principalmente el programa incluirá la realización de entrevistes con clientes potenciales, la selección de representantes, socios locales o distribuidores, el estudio de posibles inversiones, etc…

La realización de Misiones Comerciales tienen como objetivos prioritarios la introducción de los productos de las empresas asociadas a los mercados exteriores, iniciar empresas en la actividad exportadora y abrir nuevos mercados a la exportación.

 

ORGANITZACIÓ

En aquesta missió participaran empreses del GICGC, del Centre Metal·lúrgic, de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, de la Unió Patronal Metal·lúrgica, i comptarà amb la col·laboració de l’Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions de la Generalitat de Catalunya a Perú.

imagen-1-800

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada. En funció dels requeriments de l’empresa, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus:

imagen2-800

Despeses addicionals a càrrec de l’empresa participant: desplaçaments interns al país de destí, àpats, o qualsevol altra despesa no enumerada en el pressupost anterior.

Sol·licitarem a ACCIÓ, quan s’obri la convocatòria, un ajut en concepte de bossa de viatge per empresa participant. L’import corresponent a l’any 2016 es de 958,61 € (pendent d’actualitzar).

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2016 per a cobrar l’ajut:

  • Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
  • Les empreses tenen que estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
  • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ

1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:

a. Formulari d’inscripció emplenat.

  • Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 395,00€ (+ IVA) = 477,95€  o de 474,99€ (+IVA) = 573,54 en cas d’empreses no associades, al nº de compte ES04 2100 3292 4725 0036253 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ PERÚ 2017”). Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació.
  • Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix.
  • Pel que fa a la preparació de contactes PREMIUM, s’haurà d’abonar el seu cost abans de l’inici del viatge.
  • Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors. Cal tenir present que tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium  en el mercat objectiu.
  • Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.
  • Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar l’ajut.
  • L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

INSCIPCIÓ

Per a confirmar la vostra participació caldrà que feu una transferència de 573,54€.

– PER AL FORMULARI CLIQUEU AQUÍ

Per a qualsevol consulta al respecte us podeu posar en contacte amb el Departament de Promoció Internacional del Gremi:

JOSEP M. CAMPANERAjm.campanera@gremi.net – Tel. 93 481 31 61