Amb la Declaració de Foment del Treball “Recuperar l’Ocupació”, la institució catalana que representa i defensa els interessos del teixit empresarial i del conjunt dels sectors d’activitat a Catalunya, vol manifestar el següent:

1. Respectant els terminis de l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya, és necessari posar fi a la suspensió  total de l’activitat a sectors com el comerç, restauració, establiments i activitats esportives, equipaments culturals i altres addicionals, amb mesures menys lesives per l’economia i l’ocupació, que permetin recuperar gradualment el pols com a societat.

2. Destacar la  responsabilitat inexcusable de les Administracions Públiques de garantir a les empreses i als ciutadans la disponibilitat dels test, màscares, i equips de protecció individual necessaris. Han d’assumir així, encara que no en exclusiva, la seva adquisició, importació, producció en el seu cas, i posada a disposició. Sense això no serà factible avançar amb fermesa i seguretat en la reobertura de l’economia.

3. Foment del Treball anima als diferents sectors econòmics a prendre la iniciativa, i elaborar i adoptar, amb consulta i participació dels treballadors, protocols d’higiene i seguretat.

4. La decisió final d’obertura hauria d’estar decisió dels sectors i de les empreses que els integren.

> DECLARACIÓ DE FOMENT DEL TREBALL: «RECUPERAR L’OCUPACIÓ»

Cordialment,

Josep Sánchez Llibre
President de Foment del Treball