QUI SOM

0
AGREMIATS
0
TREBALLADORS
0
MILLIONS € FACTURACIÓ

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya és l’associació constituïda per la unió d’industrials gràfics i de manipulats del paper i el cartró.

OBJECTIUS

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya té com a finalitat ajudar l’agremiat informant-lo, orientant-lo i donant-li suport amb el màxim rigor i professionalitat, prioritzant el tracte individual i personalitzat de cadascun dels nostres associats.

  • Informar a través de circulars, avisos, informacions urgents i la revista trimestral Gremi.
  • Orientar l’agremiat davant qualsevol problema o dubte que pugui tenir.
  • Recolzar als associats davant les dificultats generals o del sector en l’àmbit laboral, fiscal, tècnic, etc. Amb l’objectiu d’obtenir un assessorament el més ampli i eficaç possible i oferir una actuació responsable, el Gremi està afiliat, a nivell sectorial a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).