En data 30 de desembre de 2022, s’ha publicat en el BOE núm. 312, l’Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre, per la qual s’aproven el model 592 “Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació” i el model A22 “Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució”, es determinen la forma i procediment per a la seva presentació, i es regulen la inscripció en el Registre territorial, la gestió de la comptabilitat i la presentació del llibre registrE d’existències.

Per mitjà d’aquesta Ordre es determina el contingut i la forma de compliment de les obligacions de gestió fixades en la Llei de l’Impost.

Es recorda, que es disposa fins al 31 de gener de 2023 per a procedir a la inscripció en el Registre territorial corresponent per a l’obtenció del CIP.

Per a més informació, s’adjunta el BOE que conté l’Ordre a la qual es fa referència.

DESCARREGAR INFORMACIÓ BOE