El Gremi ofereix a les empreses associades un seguit de serveis que pretenen donar resposta a les diverses necessitats que sorgeixen en el seu treball diari, ja que la nostra feina és facilitar-los l’activitat en els diferents àmbits i donar-los-hi el suport que requereixen. Si voleu informació d’algun servei en concret us podeu posar en contacte en el telèfon 93 481 31 61 o bé omplir el formulari.

Aquesta assessoria pretén ajudar els agremiats en totes aquelles feines i tràmits relacionats amb l’àmbit laboral. Entre els serveis inclosos hi ha:

 • Confecció de nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social.
 • Confecció i tramitació de contractes laborals.
 • Elaboració de cartes de pagament 111 i resums anuals 190.
 • Gestions OTG i Seguretat Social.
 • Tramitació de malalties i accidents.
 • Assistència lletrada.
El Gremi també ofereix assessoria i gestió en matèria de comptabilitat i fiscalitat dins el sector de les arts gràfiques amb serveis com:

 • Confecció i/o supervisió comptable.
 • Anàlisi de balanços i rendibilitat.
 • Planificació fiscal.
 • Càlcul i confecció de totes les declaracions tributàries.
 • Confecció de comptes anuals i presentació al Registre Mercantil.
 • Representació davant l’Agència Tributària.
 • Assessorament en el Nou Pla General Comptable.
El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya també disposa d’una assessoria en prevenció de riscos laborals que abasta temes com:

 • Seguretat de màquines.
 • Delegats de prevenció.
 • Vigilància de la salut.
 • EPIs.
 • Parts d’accidents.
 • Formació en prevenció.
 • Obligacions en prevencions de riscos laborals.
El Gremi facilita a les empreses associades els seus informes financers o comercials dins l’àmbit nacional.
El Gremi ofereix un servei de gestió de la competitivitat que ajuda les empreses a millorar els aspectes que incideixen en la competència de la seva companyia respecte d’altres.
El Gremi ofereix un anàlisi d’operacions de crèdit en totes les modalitats, financiació d’actius i financiació del circulant:
 • Operacions de renting i rent back.
 • Financiació de circulant.
 • Advisory per asset finance.
 • Crowlending.
L’assessoria jurídica – laboral s’encarrega d’orientar els agremiats en temes com:

 • Conveni col·lectiu.
 • Extinció de relacions laborals.
 • Absentisme.
En l’àmbit fiscal, el Gremi proposa una assessoria que permet a les empreses associades resoldre els seus dubtes en els següents aspectes:

 • Responsabilitat subsidiària.
 • Societats patrimonials.
 • Lleis d’Hisenda.
 • IVA.
 • Lloguers.
 • IPC.
 • Renda.
 • Factures rectificatives.
El Departament de Medi Ambient del Gremi ofereix assessoria en diversos aspectes englobats dins aquesta àrea:

 • Costos i pressupostos.
 • Actualització de normativa mediambiental.
 • ISO de qualitat i de mediambient.
 • Llicència ambiental i declaració anual de residus.
 • Peritatges judicials i auditories mediambientals per atorgar la certificació del Gremi Bones Pràctiques Ambientals.
L’assessoria de comerç exterior té com a objectiu ajudar als agremiats en el seu procés d’internacionalització proporcionant-los-hi consells i informació sobre aquest àmbit. S’ofereixen els serveis següents:

 • Preparació i desenvolupament dels objectius i estratègies sectorials.
 • Gestió dels diferents ajuts a la internacionalització.
 • Tramitació i gestió de subvencions.
 • Preparació de viatges de prospecció a mercats objectius.
 • Planificació o execució de missions directes i inverses.
 • Participació agrupada a fires i esdeveniments sectorials.
 • Acords de cooperació amb altres gremis i associacions internacionals.
L’assessoria mercantil té com a objectiu guiar i aconsellar l’agremiat en els diversos temes inclosos dins aquesta àrea:

 • Propietat intel·lectual, patents i marques.
 • Llei de Protecció de Dades.
 • Impagament de factures.
 • Incompliment de contractes.
 • Treballs defectuosos.
 • Judicis monitoris.
 • Demandes de CEDRO.
 • Suspensió de pagaments.
 • Fusions i absorcions comercials.
Actualment el món virtual ha adquirit molta rellevància. Gran quantitat d’empreses busquen satisfer les seves necessitats amb una senzilla recerca per internet. Per aquesta raó el Gremi ha signat un conveni amb ANUNZIA, per posar a la vostra disposició una empresa especialitzada en la realització de pàgines web, la qual us introduirà a l’era virtual amb estil a un preu molt raonable.
En l’àmbit industrial, l’assessoria del Gremi resol dubtes i aconsella en els següents aspectes:

 • Adequacions llicències d’activitats.
 • Defectes de maquinària.
 • Legalització de la nova activitat.
 • REIC.
 • Energia reactiva.
Totes les empreses i autònoms tracten dades de caràcter personal en l’exercici de la seva activitat, per la qual cosa tenen l’obligació legal d’adaptar el seu sistema d’informació al compliment legal i normatiu en matèria de LOPD.
Assessorament presencial a les oficines del Gremi

 • Contracte d’assegurances.
 • Anàlisi de cobertures.
 • Interpretació/revisió de sinistres.

Productes amb cobertures i serveis exclusius

 • Garantia tot risc accidental.
 • Risk management (gerència de riscos).
 • Tot risc danys materials.
 • Accés a Iberinform (informació financera d’empreses).
 • Responsabilitat mediambiental.
 • Responsabilitat civil d’administradors i directius.
El servei de promoció internacional del Gremi  té com a objectiu ajudar i fomentar la presència de les empreses dels sectors de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya en els mercats internacionals.

Els seus eixos d’actuació són:

Organització i coordinació de tota mena d’accions de promoció col·lectiva:

 • Missions comercials directes
 • Missions comercials inverses
 • Participacions agrupades en fires
 • Visites de prospecció en fires internacionals

Cooperació empresarial, promoció, delegats  i creació de grups d’exportació:

 • Creació de grups d’exportació en origen
 • Creació de grups d’exportació en destí.
 • Xarxa de delegats a països objectiu.
 • Recerca de socis en països objectiu en el marc dels programes finançats per les Administracions.

Assessorament i informació:

 • Sobre mercats:
  • Potencials clients
  • Canals de distribució
  • Aranzels
  • Manifestacions firals més importants del sector
 • Sobre l’inici i tràmits d’exportació
 • Sobre ofertes i demandes de productes en mercats exteriors
 • Sobre inversions i implantacions a l’exterior

Assessorament i tramitació d’ajuts davant l’Administració

 • Autonòmica (ACCIÓ)
 • Nacional (ICEX)
 • Europea (Comissió Europea)

Organització de seminaris diversos:

 • Sobre mercats objectiu
 • Sobre temes d’actualitat

Sobre certàmens internacionals d’interès.

Com ja sabrà, els darrers anys el mercat elèctric nacional ha sofert canvis constants i unes pujades de les tarifes, la qual cosa afecta directament a la competitivitat dels serveis de totes les empreses i autònoms. El Gremi ofereix un servei d’eficiència energètica per a tots els seus agremiats.

Formulari d’informació de serveis

Faci’ns arribar les seves consultes sobre qualsevol dels nostres serveis i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.

  Nom i cognoms (requerit)

  Empresa (requerit)

  E-mail (requerit)

  Telèfon (requerit)

  Seleccioni un master (requerit)

  Consulta

  He llegit, entenc i accepto la política de privacitat i seguretat
  El formulari no s'enviarà si no s'activa aquesta casella